#LFK-150-1235

Benennung
Priekš sāpes atņemšanām
Nummer der Einheit
1235
Sprache
Lettisch
Datum der Einsendung
27.03.1927
Pierakstīšanas vieta
1875, Lugaži
Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads
Stichwörter
#LFK-150-1235
Wurde dechiffriert vonLigaB
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2019-04-10 16:10:18
Dechiffrierung

1235

Priekš sāpes atņemšanam.
Stāvi kā plēsdams uguns durdams dūra trakais Uguns eij caur zemi stāvi plēsdams durdams trakais, uguns eij caur zemi durdams stāvi klusu ka viens rāmais iekš ta vārda Dieva ta Tēva ta Dēla Dieva ta Cieniga svēta Gara Amen. Nāci un palīdzi to vainu un to sāpi nodzēst caur tevim noņem Amen + + + Mūsu Kungs Jēzus Kristus gāja caur zemi ūdeni un jūru trīs rozes viņš nesa iekš savas rokas pirma pazuda, ta otra sadega, ta treša iekš Dieva ta Tēva + sakalsti ta palīdzi mums Dieva [Dievs] tas Dēls + un tas svētais Gars + Amen (Trīs reiz jāruna virsu).

1236

1) Septiņas jūdzes turpu 7 atpakaļ kas miris, lai dzīvo, kas dzīvo, lai mirst.
2) Priekš lažam vīvelēm visam vaimam [vainām]. 9 reiz turpu, 3 reiz atpakaļ, kas dzīvo, lai
Datei0150-Buramvardi-03-0241
Text dechiffrieren

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.