#LFK-150-1244

Benennung
Sāpes
Nummer der Einheit
1244
Sprache
Lettisch
Datum der Einsendung
27.03.1927
Pierakstīšanas vieta
1875, Lugaži
Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads
Stichwörter
#LFK-150-1244
Wurde dechiffriert vonLigaB
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2018-07-14 20:22:11
Dechiffrierung1033

1242

Priekš sāpem.
1) Kristus bija pienaglots pie krusta. Kristus no krusta vaļā, ta es no tām sāpēm vaļā iekš ta visu spēcigu [spēcīga] vārda Dieva ta Tēva + Dieva ta Dēla + un Dieva ta cieniga svēta gara + Amen.

1243

Sāpes apvārdošana.
2) Mūsu mīļais Kungs un Pestītais [Pestītājs] bija vainots līdz nāvei, viņa vainas.

1244

Sānu sāpes.
Mūsu Jēzus Kristus Betlemē ir dzimis Nācerete nomiris pie krusta, savas sāpes Atstājis, ta lai Dievs ar šās atņem + + + Amen.

1245

Vīveļu vārdi.
Deviņas jūdzes uz priekšu, deviņas uz pakaļu, ja kas dzīvs, tas lai mirst tik daudz grēku ka jūra allin Jezus čūskai samin
Datei0150-Buramvardi-03-0244
Text dechiffrieren

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.