#LFK-150-1245

Benennung
Vīveļu vārdi
Nummer der Einheit
1245
Sprache
Lettisch
Dokumentierer
Datum der Einsendung
27.03.1927
Zeit/Ort des Dokumentierens
1875, Lugaži
Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads
Stichwörter
#LFK-150-1245
Wurde dechiffriert vonLigaB
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2018-07-14 20:22:11
Dechiffrierung1033

1242

Priekš sāpem.
1) Kristus bija pienaglots pie krusta. Kristus no krusta vaļā, ta es no tām sāpēm vaļā iekš ta visu spēcigu [spēcīga] vārda Dieva ta Tēva + Dieva ta Dēla + un Dieva ta cieniga svēta gara + Amen.

1243

Sāpes apvārdošana.
2) Mūsu mīļais Kungs un Pestītais [Pestītājs] bija vainots līdz nāvei, viņa vainas.

1244

Sānu sāpes.
Mūsu Jēzus Kristus Betlemē ir dzimis Nācerete nomiris pie krusta, savas sāpes Atstājis, ta lai Dievs ar šās atņem + + + Amen.

1245

Vīveļu vārdi.
Deviņas jūdzes uz priekšu, deviņas uz pakaļu, ja kas dzīvs, tas lai mirst tik daudz grēku ka jūra allin Jezus čūskai samin
Datei0150-Buramvardi-03-0244
Text dechiffrieren
#LFK-150-1245
Wurde dechiffriert vonvidaga
Beendet
Bestätigt
Korrigiert2016-03-06 03:51:46
Dechiffrierung

1034

galvu, lai gan dūra papēdi Amen.

1246

Priekš sarkanas vainas. Sešas jūdzes turp sešas Atpakaļ palieciet vesela tāpēc ka tu biji ta Kunga Jēzus vardā Amen.

1247

3 reiz jāskaita ka suns, ne vilks kost nevar, tad runa šos vārdus. Tai notika vienā piekdiena kad tas Kungs gribeja gan par vienu tīrumu iet viņam nebija nevelkas naudas ne veselas naudas tik piecas naktis vinš dod Sanket Pēterim tās atslēgas, lai pieslēdz vilkiem suņiem tās rīkles sauc par cilata un trešo par Raukš iekš Dieva ta Tēva + ta Dēla + un Dieva ta svēta + Gara Amen.

1248 

Priekš pakrūts. Vai tu esi sevi pārcietusi, vai pakārusi
Datei0150-Buramvardi-03-0245
Text dechiffrieren

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.