#LFK-910-12

Benennung
Kad ausīs žvingst
Nummer der Einheit
12
Sprache
Lettisch
Datum der Einsendung
30.12.1929
Place of hearing
05.07.1875 - 19.02.1878
Stichwörter
#LFK-910-12
Wurde dechiffriert vonmaris
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2016-04-12 16:22:35
Dechiffrierunguz lokatīva bijuši jumtiņi.
IV
Cilveka locekļi, miesas un gara īpašibas.

1

64. Ādama ābols tā cēlies: Ādamam no aizliegta augļa ēdod, aiz bailem viens gabals esot iesprūdis rīklē, kad Dievs to saucis.

2

65. Aizmāršigs. Eh tepat mēles galā bija un aizmirsās.

3

74. Atraugas. Ja kaut kur ciemā jeb mājā ēdot atraugojās, tad saka: Nebūs pēdeja reize, es vēl te reiz ēdišu.

4

77. Ausis. Kad spindzala kreisajā ausi, tad labas ziņas dzirdēs, kad labajā, tad sliktas.

5

Tev jau vēl slapš [slapjš] aiz ausim.

6

Kad kreisā auss kaist, tad labu runā, un kad labā auss, tad citi slikti no tevis runā.

7

Kad auss spindz, tad prasa tai, kam ta spindz: "Atmini, kura auss spindz?" Kad nu otrs atmin, tad tas tai dienā nav melojis, kad ne, tad ir melojis.

8

Kam garakas ausis, tam garaks mūžs, kam mazakas, tam īsakas

9

Kad kreisā auss spindz, tad dzirdot labu, kad labā, tad sliktu.

10

Kam lielas ausis, tas garu mūžu dzīvo. Kam mazas ausis, tas ilgi nedzīvo.

11

Kad ausis niezot, jeb kutot, tad slikti laiki tiekot.

12

Kad ausis žvingst, it ka pulkstenīši skan, tad tūliņ spēji jadzied trīsreiz sekošā dziesma, tad ausis vairs nekad neskanot: "Spindzele sit ausi, man sauc veļos - Eji pate veļos man basas kājiņas: Kreisā, labā, labā, kreisā.

79. Acis.

13

Kad kreisā acs niezot, tad jasmejās. Kad labā acs niezot, tad jaraud.

14

Kad kreisā acs niez, tad prieka asaras jaraud. Kad laba acs niez, tad bēdu asaras jaraud.

15

Kad acis niezot, tad tiekot kauns.
Text dechiffrieren
#LFK-910-12
Wurde dechiffriert vonLigaB
BeendetJa
BestätigtJa
Korrigiert2021-08-23 11:35:41
Dechiffrierung910,12
Kad ausis žvingst, it ka pulksteniši skan, tad tūliņ spēji jadzied trīsreiz sekošā dziesma, tad ausis vairs nekad neskanot: "Spindzele sit ausi, mani sauc veļos - Eji pate veļos man basas kājiņas: Kreisā, labā, labā, kreisā.
Text dechiffrieren

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.