Erweiterte Suche
Zeige Ergebnisse 1-385461 von 385461.
KleinbildGenresBenennungErzählerDie Person, die den Text aufgeschrieben hatSammlungNummer der EinheitVerwahrungsort 
 
 
 
animal or plant nameSuņu vārdiOtto Timans
Collection of Pilskalne Primary School017LFK
animal or plant nameKaķu vārdi - Muška,Musiks,Kuņa,Simka,Sprince,Runce,Jancis,Icaks..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School018LFK
animal or plant nameGovju vārdi - Burka,Mirdza,Sivoņa,Austra,Alma,Alfa,Rūta,Palse,Slaune..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School019LFK
animal or plant nameZirgu vārdi - Vaska,Berkis,Melnis,Maška,Simka,Kaštans,Nere,Griška..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School020LFK
animal or plant nameCūku vārdi - Girila,Belka,Vaska,Kurmis,Rapka,Micka, Žurka..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School021LFK
animal or plant nameAitu vārdi - Raģe,Simka,Sivuška,Baltvuška,Juziha,Sauke,Gaisakuge..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School022LFK
animal or plant nameVistu vārdi - Čubatka, Zeltkakle, Kurķa, Vārna, Krievs, PuputeOtto Timans
Collection of Pilskalne Primary School023LFK
toponym or anthroponymMāju vārdi - Ļudvigova,Šakali,Mežmale,Pabirži,Šadeiki,Puri..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School024LFK
toponym or anthroponymBebrenes pagasta māju vārdi- Pūrališki,Baļeniški,Tanani,Brenči,Dirbiļi..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School025LFK
toponym or anthroponymTīrumu nosaukumi- Sarkanais kalniņš,Maineriški,Kalnu birze,Malinofski damavišči.Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School026LFK
toponym or anthroponymPļavu un purvu nosaukumi-Tīrelis,Čarbule,Vilku pūrs,Lielā pļava,Dziļš pūrs..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School027LFK
toponym or anthroponymMežu un ganību nosaukumi-Škindalnieks,Ubaga atauga,Zirgu dārzs,Guvu dārzs..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School028LFK
toponym or anthroponymKalnu vārdi-Kaulu kalns,Ogļu kalns,Rubeņu kalns,Svaikatu kalns..Otto Timans
Collection of Pilskalne Primary School029LFK
folksong, 1-6 linesMārieta Kriķe
Collection of Pilskalne Primary School458LFK
children song or rhymeJānis pārnācis no tirga..Antons Bružiks
Collection of Pilskalne Primary School1LFK
children song or rhymeVisi bērni uziet ārā..Antons Bružiks
Collection of Pilskalne Primary School2LFK
children song or rhymeSaskaitīšanās.Antons Bružiks
Collection of Pilskalne Primary School3LFK
children song or rhymeSmiekliņš pa latgaliskam.Antons Bružiks
Collection of Pilskalne Primary School4LFK
children song or rhymeGrūti vasaru istabā sēdēt..Antons Bružiks
Collection of Pilskalne Primary School5LFK
children song or rhymeVot braten, kas man vakar beja..Antons Bružiks
Collection of Pilskalne Primary School6LFK
Zeige Ergebnisse 1-385461 von 385461.