ekspedīcijas (lauka pētījuma) dienasgrāmata

Folkloras vācēja piezīmes par lauka pētījuma norisi: secīgs izklāsts par apmeklētajām vietām, satiktajiem cilvēkiem, dienas režīmu un gūtajiem iespaidiem.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.