2009. gada folkloras prakses materiāli

Number
23
Nimetus
2009. gada folkloras prakses materiāli
Kirjeldus

LiepU23-2009-05-0016Kolekciju veido astoņu Liepājas Universitātes studentu folkloras prakšu vākumi 2009. gadā. Kopā savāktas 853 folkloras vienības.

Signe Vasiļjeva Vaiņodē, Vībiņos, Alojas novada Ungurpilī un Rīgā savākusi 98 folkloras vienības. No teicējiem Vijas Brences, Ingrīdas Bušņevicas, Kristapa Bušņevica, Baibas Cepules, Mairas Cepules, Edgara Koroļa, Mārītes Krīgeres, Gunas Mangulsones, Junas Mangulsones, Rolanda Mozrima, Dinas Vasiļjevas un pati no sevis pierakstījusi ticējumus, sakāmvārdus, adījumu, tamborējumu un izšuvumu rakstus, anekdotes, spoku stāstus, parunas, rotaļas, atmiņu stāstus, receptes, dziesmas, kāzu piemiņas, apvidvārdus, sms apsveikumus, teikas, mīklas un vienu pašsacerētu dzejoli.

Undīne Koroļova folkloru vākusi Talsu rajona Rojas pagastā. No teicējām Ilzes Dannes, Egijas Hanzenas, Inetas Kaijas, Lidijas Koroļovas, Raidas Koroļovas, Mērijas Krāsones, Maijas Leitartes, Mārītes Maurmanes, Veltas Mitenbergas, Antras Ozollapas, Lidijas Perekrestes, Maijas Siliņas, Rutas Sīpolas un Ligijas Vērpējas pierakstītas tautasdziesmas, dziesmas, ticējumi, teikas, parunas, sakāmvārdi, anekdotes, mīklas, stāsti, pasakas un atmiņu stāstījumi, kopā 126 vienības.

Marina Kazakova Liepājā un Grobiņā savākusi 183 folkloras vienības. No teicējiem Gunāra Verpes, Mirdzas Mazlevskas, Daiņa Eņģeļa, Laimoņa Saduļa, Emmas Magbetas, Dzintras Krēmeres, Alvines Saldolas, Lidijas Pričinas, Antoņinas Pūcenas, Ineses Atmatas, Evijas Gorbačevas, Annas Sīksnas, Andreja Lapsas, Andra Zvejnieka pierakstīti sakāmvārdi, pantiņi, receptes, ticējumi, parunas, aforismi, anekdotes, teicieni, dziesmas un padomi.

Evija Zāle Bauskas novada Gailīšu pagasta Brunavišķos savākusi 109 folkloras vienības. No teicējas Zitas Zāles pierakstītas atmiņas, pasakas, padomi, ticējumi, mīklas, atjautības jautājumi, sakāmvārdi, parunas un anekdotes.

Dace Galdika Saldus rajona Nīgrandē savākusi 96 folkloras vienības. No teicējām Aijas Vēveres, Sarmītes Liekmanes un Valdas Upenieces pierakstītas dziesmas, anekdotes, ticējumi, parunas, padomi, tautasdziesmas, pasakas, teikas un receptes.

Agnese Matisone Liepājā, Liepājas rajona Jūrmalciemā un Rucavā savākusi 26 folkloras vienības. No teicējiem Artas Vecbaštikas, Imanta Pričina, Ulda Laipenieka pierakstīti ticējumi, tautasdziesmas, nostāsti, receptes, mīklas, izteicieni, apvidvārdi, sakāmvārdi, teikas, vērojumi, gudrības. No Dzidras Annas Martjan pierakstītas tautasdziesmas un viens nostāsts. Pievienots arī raksts no laikraksta “Mājas Viesis” par “Ciestomu” mājām, kuru saimniece ir folkloras teicēja Arta Vecbaštika.

Kristīne Beregsasi Bauskā savākusi 108 folkloras vienības. No teicējas Annas Vilšķērstes pierakstītas atmiņas, tautasdziesmas, teikas, dziesma “Zilais lakatiņš”, Mārtiņdienas, Ziemassvētku, Lieldienu, Jāņu ticējumi, sakāmvārdi, skaitāmpanti, mīklas, skaistumkopšanas un tautas ārstniecības padomi, receptes.

Lelde Birgersone Saldus novada Rubas pagastā un Ogres novada Meņģeles pagastā savākusi 107 folkloras vienības. No teicējiem Antras Birgersones, Zigfrīda Cīruļa, Elvīras Krastiņas, Karīnas Ķeires, Kristiānas Ķeires, Selīnas Andriksones un Santa Andriksona pierakstītas dziesmas, tautasdziesmas, ticējumi, laika pareģojumi, pasakas, teikas, parunas, sakāmvārdi, mīklas, receptes, padomi, anekdotes, paražas un atmiņu stāsti.

Progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.