1552-Mazpulku-materiali-01-0099
Tekstistuse lisajaMagdalina
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2021-03-24 07:42:24
Tekstistus

1166

473.
Noskatīju ganīdama
Ko tie ciema puiši dar?
Aizdzen vagu, atdzen vagu,
Skatās utu cepurē.

1167

474.
Ciema puiši saslimuši
Ar tām gūžu vīvelēm.
Māte kuili nojājuse
Pūšļotāju mekēdama.

1168

475.
Nāburgmāte savus dēlus
Frizierēt frizierēja:
Pierē matus izcirpuse,
Divus zobus izlauzuse.

1169

476.
Cirv`s bez kāta, puiss bez prāta,
Guļ celiņa maliņā.
Cirvjam kātu gan ieliku,
Puišam prātu neieliku.

1170

477.
Ai, Dieviņi, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Sasiesim kūlīšos,
Liksim ārdies kaltēties.

1171

478.
Laime gāja puišus sēt
Celmaiņā līdumā.
Man, Laimiņ, to puisīti,
Kuŗš sētuves dibenā.

1172

479.
Laime pina pinekliņu
Kalniņā sēdēdama.
Piepin mani, tu Laimiņa,
Pie dižana arājiņa.

1173

480.
Mīļš man bija tas celiņš,
Smalkajām smiltiņām.
Mīļš man bija tas puisītis
Smalkajām lūpiņām.

1174

481.
Aiz Daugavas āži vēkša,
Veci puiši gavilo.
Āži vēkše liepu lapu,
Veci puiši jaunu meitu.
Āži lapu gan dabūja,
Puiši meitu nedabūja.
Tektsista teksti
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Latvian 4H
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.