0450-Alma-Medne-01-0020
Tekstistuse lisajaBella Bērziņa
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Uuendatud2022-07-17 19:48:06
TekstistusMana paša līgaviņa
Ta man ļauna nevelēj

358

Kaut man būtu ta naudiņa
Kas guļ jūras dibinā
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiem vāciešiem
Dienu liktu mālus malt
Nakti liktu riju kult
Es vacieti dancinau
Uz sarkanu ķiegeliti
Ja vācietis augsti lēktu
Es pakurtu uguntiņu

359

Projam jāiet projam jāiet
Es nevaru še palikt
Paliek mana līgaviņa
Saprecēta nelaulāta
Projam jāiet projam jāiet
Es nevaru še palikt
Paliek mani miežu lauki
Ka apsēti nenopļauti

360

Apkārt kalnu gāju
Kalniņa uzkāpu
Ieraidziju līgaviņu
Gauži raudājot
Ko tu puķīt raudi,
Ko tu žēlojies
Ka man bija neraudāt
Baliņš karā iet
Karā bij man iet
Karā nepalikt
Karā bija grūta dzīve
Tēva dēliņam
Zobentiņu nest
Karodziņu celt
Ienaidnieku pulciņā
Asentiņas liet.

361

Aši aši zīle dzied
Staļļa spāres galiņā
Ej masiņ klausīties
Kādu ziņu zīl' atnesa
Tādu ziņu zīl atnesa
Ka braļiem būs karā iet

Nepuškotu cepurīt
Tec masiņa darziņā
Puško brāla cepurīt
Dziedadama appuškoju
Raudadama pavadij
Pa deviņi pusgadiņi
Sagaidišu sav bāliņu
Ja es pats neatnākšu
Atnāks mans kumeliņš
Prasiet manam kumeļam
Kur palika jajējiņš
Tur
Kur asiņu upe tek
No kauliem tiltu taisa

362

Div baloži strautā dzera
Ka tas var būt
Abi dzēra dudodami
Tas gan var notikt
Div bāliņi kārā gāja
Ka tas var būt
Abi domādami gāja
Vai bus iet vai neiet
Vai palikt šai zemē
Ši zemē ir laba dzīve
Jaunas meitas gultu taisa
Kas taisija zaldatam
Uz akmeņa gulošam
Zaldats alus dzerajiņš
Uz akmeņa guletajs

363

Es karai aiziedams
Atstāj māsu šūpulī
No kariņa parnakdams
Atron lielu rakstītāj
Ka man būtu ta brīvība
No tiem kara lielkungiem
Es aizvestu sav masiņ
Uz tam krūšu robežam
Lai redzētu man māsiņ
Kāda dzīve baliņam
Lodes skrotes apkārt skrēja
Pulvers acis svilināja

364

Ai lieli meži zaļas atvasītes
Izved mani mamaliņa
Uz ta liela lauka
Izvedusi apsolija
Skrīverīša dēlam
Ne es tur iešu ne ar man tur tika

365

Apsedloju biržu sesku
Jāju sievas lūkoties

366

Apsegloju melnu kuili
Un aizjāju uz krodziņu
Krodziniece brīnejās
Kam tas tāds kumeliņš
Ta puisīša kumeliņš
Kas naudiņu žvadzinaj

367

Āvu, āvu baltas kājas
lecu dārziņā
Lecu, lecu dārziņāi
Plūcu baltas rozes
Plūcu, plūcu baltas rozes
Pinu vainadziņu.
Nopinusi vainadziņu
Liku galviņāi.

368

Meita gāja uz avotu,
Zaļa krūze rociņā.
Pretī nāca jauni kungi
Sasit meitai zaļu krūz'.
Meita raud pēc sava krūzes
Krūzīt, mana zaļa krūzīt,
Zaļā krūz!
Kungi meitai naudu sola
Meitai naudas nevajag;
Meita raud pēc sava krūzes
Krūzīt, mana zaļa krūzīt
Zaļā krūz'
Kungi meitai muižu sola,
Meitai muižas nevajaga
Meita raud pēc sava krūzes,
Krūzīt, mana zaļa krūz.
Kungi meitai puisi sola,
Meitai puiša gan vajaga
Sasper velns to zaļo krūzi
Es pie puiša turēšos.
Es pie puiša turēšos
Kā pie zelta gabaliņa

369

Ko sacīju, tas notika
Staltam tēva dēliņam,
Zirgs aizskrēja meža ceļu
Zars norāva cepurīti.
Ne nu var zirga ķert
Ne no zara cepurīti
Pretī nāca jaunkundzīte
Pirkstainiekus adīdama
Ai meitiņa, jaunkundzīte
Redzēj manu kumeliņ,
Ai, puisīti, jaunskundziņš
Kāds bij tavis kumeliņš
Dzeltens zirgs, brūnas krēpes
Sidrabiņa pakaviem
Ai, puisīti, jaunskundziņš
Liela skāde man darīta
Man nomina rožu dārzu
Brālītim auzu lauku.
Bāliņš auzas gan cietīs
Es rozītes necietīš
Tad es rozes gan cietīšu
Ja tu pats mani ņems.
Tektsista teksti
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Alma Medne
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-450-357
#LFK-450-358
#LFK-450-359
#LFK-450-360
#LFK-450-361
#LFK-450-362
#LFK-450-363
#LFK-450-364
#LFK-450-365
#LFK-450-366
#LFK-450-367
#LFK-450-368
#LFK-450-369

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.