01-SBB-Herders-08
Tekstistuse lisajagintaperle
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Loodud2016-06-08 16:01:48
Uuendatud2019-10-08 14:53:03
Tekstistus

37

Ko es lūdzu tas notike
Visiem krogu dzērājiem,
Zirgs aizskrēja meža ceļu
Zars norāve cepurīt
Nezināju zirgu ķert
Ne tās savas cepurītes
Kā palaižu kumeliņ
Tā dabūju cepuriņ
Piecas dienas, piecas naktis
Sestā gāju raudādams,
Jau sestujā dieniņā
Zviedz pie vārtu kumeliņš:|:
Sāk bāliņa suņi riet,
Ej bālīti, palūkot
Ko tie tavi suņi rej?
Bēdz māsiņa kambarī
Tev sajāje precinieki,
Vai bāliņ, tas man lustes
Jau es sen nesaderēj.
Kur māsiņ tu saderēj,
Ka es tevis neredzēj?
Lielā lazdu galiņā
Zem zarainas ozoliņ'.

38

Uz krodziņa ceļu zinu,
Uz Baznīcu nezināj
Uz krodziņu līdzens celīts
Uz baznīcu žagarains.

39

Kam tautieti! Piešus pirki,
Kam zābakus šūdināj
Jau es biju tā nopelta
Ka vairs lieti nederēj.


40

Es negāju pērn' rudeni,
Vēl neiešu šoruden
Nepalikšu citu gadu,
Kaut kaluši ķēdītēs.
Mani brāļi, tēvs, māmiņa,
Vara ķēdes kaldināj,
Pušu raušu vara ķēdes
Projām iešu tautiņās.

41

Krievs ar Leiti vakar gāje
Uz Daugavas kapāties.
Ledus gāje brizu brazu
Šņika šņaku zobiņi.

42

Spīdi manis vainadziņš
Caur deviņ' logu glāzēm
Noved manis tautiņās
Caur deviņu kungu valstēm.

43

Kas kait kunga puišam
Nelepot, negrēšt?
Kunga segli, kunga pieši,
Kunga labais kumeliņš.

44

Kāpostiņi dārziņā līgo:|:
Kur tā pati stādītāja līgo :|:
Stādītāja istabā līgo :|:
Kuplu sakšu darina līgo :|:

***
Was ich bitte, das geschah allen
Das Pferd lief davon, den
das Pferd

Fünf Tage und fünf Nachte, auf der sechsten ging ich weinend
vom 6ten Tage Fohlen vor dem Zaun:/:
so fangen die an zu bellen, ging Brüderchen zu sehen
Warum werden deine Hunde bellen? Zieh, Schwester , in den Zimmer:
Zu dir sind , das ist mir

Unter der großen
Zum , weiß ich von , zur Kirche weiß ich nicht
Auf den Krogen ist der Weg eben, auf der Kirche .
Warum, lieber Landsmann! .
Ich war schon so , nicht .
Ich ging vorjährigen Herbst nicht, auch will ich nicht diesen Herbst gehen
auch will ich Jahr nicht bleiben, wenn man mich in Ketten .
Meine Brüder, Vater, Mutter Ketten:
ich will den Ketten und will .
Ein Russe und Litauer gingen gestern auf der Düna sich schlagen.

mein Kranz,

***


Tektsista teksti
KrājumsEnlightenment project
KolekcijaJohann Gottfried von Herder's Collection of Latvian Folksongs
Atslēgvārdi
Vienības#ENLI-1-11-37
#ENLI-1-11-38
#ENLI-1-11-39
#ENLI-1-11-40
#ENLI-1-11-41
#ENLI-1-11-42
#ENLI-1-11-43
#ENLI-1-11-44

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.