0012-Uzinu-pamatskola-3-0042
Tekstistuse lisajaEmis
Lõpetatud
Kinnitatud
Uuendatud2016-08-12 17:42:55
Tekstistusto redzeja. Viņš uzreiz viņā iemilējas. Nu viņs domaja ka lai viņs dabom [dabū] rokā. Tad viņš izgāja pie baznīcas nabagiem un palūdza piki un nopiķēja baznīcas sliksni. [slieksni] Baznīcai beidzoties viņa pati pirmā gāja ara un viņai pielipa kurpīte pie sliekšņa. Ķēniņa dēls piesteicas [piesteidzas] klāt un paņema. Viņa izgaja ara un iesedās karīte [karietē] un brauca mājas bij saule priekšā migla pakalā. Saule priekša migla aizmugure. Un tā viņi parbrauc māja un neviens vinu neredzēja. Piebrauca pie vartiem pazuda karīte [kariete] ar visiem zirgiem un viņa palikas [palika] atkal pie pelnu sieka. Kamer parnaca pamāte ar isto meitu majā. Otrā dienā keniņa dels brauc apkar [apkārt] neklēdam [meklēdams] kurai tā kurpīte pases

2198

Iebrauca tanīs majas. Pamate redzēja kad iebrauc kēnina dēls viņa mudīgi pabāza pameitu āra apakš balllas. Keniņa dels mauca to kurpīti mates meitai kāja un vinai nepasēja. Māte panēma nazi un nodrāza papēdi lai viņai kurpite pasētu. bet temer [tomēr] ta kurpite viņai nepasēja. Tad kēniņa dēls gāja brauk [braukt] projām. Izejot arā keniņa dēls ieraudzija uz ballas mazu gailīti. Gailīc [gailīts] sāka dziedāt kikuri gū meita apak [apakš] ballas ki - kuri gū meita apak [apakš] ballas. Kēniņa dels to dzirdedams gaja raudzt [raudzīt] kas apak [apakš] ballas un ieraudzija pameitu apak [apakš] ballas. Uzmauca viņai to kurpīti kajas un viņai pasēja. Nu viņs iesēdinaja vinu karīte [karietē] un paveda [aizveda] uz savu pili
Tektsista teksti
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Ūziņi Primary School
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.