0150-Buramvardi-06-0061
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Latvian Charms
Atslēgvārdi
Vienības#LFK-150-2356
#LFK-150-2357
#LFK-150-2358
#LFK-150-2359
Atšifrēja MaigaJankevica
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-11-09 21:29:55
Atšifrējums iekš ta vārda Dieva ta tēva Dieva ta dēla un ta svēta gara x x x

2357

Liesas vārdi.
To spalvu vaiga piesaukt un tad trīs reiz pret sauli iet apkārt sacit trīss [trīs] jūdzes uz priekšu trīsas atpakaļ jūdzes vis [viss] kas dzīvs tas lai grūst septini jūdzes uz priekšu septini jūdzes atpakaļ
tas jaskaita trīsi reizi un trīs reis [reiz] amen

2358

Asinu vārdi.
Asinis tu būtu miesa stāvet ūdeni tu būsi projām tecet iekš ta vārda Dieva ta tēva un Dieva ta cieniga svēta gara amen x x x

2359

Asins vārdi
Stāv asinis stāv asinis stāv asinis mūsu kungs Jēzus Krists tapa pie krusta sists viņam asinis gan pileja pileja bet netecej iekš ta vārda Dieva ta tēva dieva ta dēla dieva ta cieniga svēta gara amen x x x
3 reiz jaskaita tie vārdi katris x reiz katris.