1975-19-zinatniska-ekspedicija-15-0058
KrājumsArchives of Latvian Folklore
Kolekcija19th scientific expedition in Lithuania and Bauska district
Atslēgvārdi
Atšifrēja DainisP
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots 2018-09-14 16:12:53
Atšifrējums -55-

4215

Pilna upe baltu ziedu
Nedrīkstēju pāri iet.
Brālīts māsu žēlodamis,
Laipā lika zobentiņu.
Ej, māsiņa, viegli pāri
Nelauz manu zobentiņu.
Dārgs bij manis zobentiņis,
Vairāk zelta, ne sudraba.

4216

Teci rikšus kumeliņi,
Tevis gaida, manis gaida.
Tevis gaida auzu sile,
Mani jauna līgaviņa.

4217

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju,
Dziedot mani ieraudzīja
Tautiets rožu dārziņā.

4218

Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Bārenīte grūti auga,
Daiļu pūru darināja.
Bajāriņa meitiņām
Linu ziedi pūriņā,
Es nabaga sērdienīte,
Man zied baltas villainītes.
Grieziet ceļu, grieziet ceļu,
Nu ved tautas bārenīti;
Dieviņš jāja, laima brauca,
Sērdienai panākšņos.

4219

   No bērnības man mīļa šāda dziesmiņa:
Saulgozī pie mežmalītes
Dzirkst jau zemenītes,
Iesim, skriesim lasīt viņas,
Zēni meitenītes,
    Piedz.: Prāvākās kārbiņā,
                Sīkākās guziņā,
                Bālās lai paliekās,
                Kamēr ietekās.
Ka pa ziediem medutiņu
Savāc kamenītes,
Tā mēs naski naski lasām
Saldās zemenītes.
            Piedz.: Prāvākās kārbiņā...
Viena karba man ar kaudzi,
Otru pielasīšu,
Ak kas tur vēl daudzi, daudzi,
Spulgo zemenītes.
             Piedz.: Prāvākās, kārbiņā utt.