0636-E-Zemitis-01-0019
Tekstistuse lisajaSandaS
Lõpetatud
Kinnitatud
Uuendatud2018-02-15 15:15:16
Tekstistus

119

11)Padziedam nu bāliņi
Visi vienā pulciņā;
Nākošgad dziedāsim
Daiļā kaŗa pulciņā.

120

12)Mans bāliņš aizsajāja
Daiļā kaŗa pulciņā,
Nomirdzēja zobentiņš
Notrīsēja cepurīt.

121

13)Jājiet puiši kariņā
Aizstāvēt tēvu zemi
Aizstāvēt tēvu zemi
Ar aso zobentiņu.

122

14) Uz kariņu es aizgāju
Ar aso zobentiņu;
No kariņa es pārnācu, 
Bez asā zobentiņa.

123

15) Es redzēju sav bāliņu,
Kaŗlaukā nokritam,
Tā nokrita gaŗa zāle
Pašā Jāņu vakarā.

124

16) Ekur mani bāleliņi
Aizjāj kaŗa pulciņā,
Zobentiņi nošķindēja,
Cepurītes notrīsēj.

125

17) Es bāļiņu pasalaidu,
Daiļā kaŗa pulciņā
Lai drasē pulciņā,
Sargā savu tēvu zemi

126

18) Aizsajāja mans bāliņš
Daiļā kaŗa pulciņā;
Atsajāja daudz bāliņu,
Mans bāliņš neatjāj.

127

19)Uz kalniņa es uzkāpu,
Bāleliņus lūkoties,
daudz baliņu es redzēju.
Sav bāliņa neredzēju.

128

20) Div brālīšus es palaidu,
Daiļā kaŗa pulciņā;
Vecākais gan pārnāca
Jaunākais nepārnāc.

129

21) Dod māmiņa manu tiesu
Man jāiet zemītē,
Tad tev vairs nevajdzēs
Mani lielu audzināt.

130

22) Rokat mani pēcpusdienas
Kad saulīte zemu iet.
Tad būs laba gulēšana
Mitrajā zemītē.

131

23) Rokat mani jūrmalā
Pie jūriņas vilnīšiem
Vilnīts manīm pasacīs
Kā jums klājas šai saulē.

132

24)Mīlē mani šī saulīte
Negrib mani atsadot
Kā gan mani negribēs
Čakla darba darītāja

133

25)Kam nāvīte ķīvējies
Tu ap manu augumiņu,
ne tev vajg augumiņa
Tik vien manas dvēselītes

134

26) Šūpo mani māmuliņa
Tu vairs ilgi nešūposi,
Šūpos mani zemes māte
Savā dārgā autiņā.

135

27) Ņem, Dieviņ, ko ņemdams
Neņem jaunu līgaviņu,
Gauži raud bāleliņš
Tumšajā naksniņā.

136

28) Zinu dienu pie dieniņas
Kad es iešu pie Dieviņa,
Kad es iešu pie Dieviņa
Baltajāi palagā.

137

29) Dzen nāvīt man papriekšu
Nedzen manu māmulīti,
Māmiņai gŗūti mirt
Redzot jaunu līgaviņ.

138

30) Ko, māmiņ, manis raudi,
Manis jaunu nomirušo;
Viegli mirt jauniņam
Kā jaunam ozolam.
Tektsista teksti
KrājumsArchives of Latvian Folklore
KolekcijaCollection of Ernests Zemītis
Atslēgvārdi

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.