Kārlis Blaubergs

AttēlsKārlis Blaubergs
NimiKārlis Blaubergs
Suguvīrietis
RahvusLatvian
Nodarbesfolk performer
Personiska informācijaBLAUBERGS Kārlis (1881 Jēkabpils raj. Sēlpilī - 1907 Sēlpils Ģercānos) – tautasdziesmu teicējs un vācējs, tautasdziesmu teicēja un vācēja Pētera Blauberga brālis. Nosūtījis Krišjānim Baronam 1324 dziesmu tekstus. Dziedājis Andrejam Jurjānam 72 melodijas (1881, 1891). Populāras kļuvušas viņa teiktās dziesmas "Es, karā aiziedams", "Kur tu skriesi, vanadziņi", "Upe nesa ozoliņu" u. c. Krišjānis Barons izmantojis K. Blauberga sniegtās ziņas par dziedāšanas veidiem un Jāņu svinēšanas tradīcijām.
LIT.: Jurjāns A. Ievērojumi, latvju tautas mūzikas materiālus krājot // Jurjānu Andrejs. Raksti, sast. L. Mūrniece. Rīga, 1980. 112. lpp.; Vīksna M. "Latvju dainu" līdzstrādnieki // Dabas un vēstures kalendārs 1994. Rīga, 1993. 204. lpp.

M. Vīksna

KrājumiKrišjānis Barons Society
Latvijas mūziķi
Sünnikoht1881

Surmakoht1907