Meist

Läti Folkloorikogu (LFK) rajati 1924. aastal. See on vanim ja suurim rahvaluule kogumise, säilitamise, publitseerimise ja uurimise keskus Lätis, mille folkloorikogu, kuhu kuulub ligikaudu kolm miljonit rahvaluulepala, on Euroopa suurimate seas.

LFK on uurimisasutus, mille töötajad on kõrgeltkvalifitseeritud folkloristid. Asutus tegeleb folkloori kogumise ja uurimisega, annab välja nii teaduslikke kui ka populariseerivaid publikatsioone.

LFK kogudesse kuuluvad käsikirjad, heli- ja videosalvestused ning pildikogu (nii joonistused kui fotod), mis kujutavad informante ja rahvaluulekogumise ajalugu Lätis, aga ka vaateid paljudele praeguseks kadunud paikadele Lätis. Need materjalid dokumenteerivad eluviise, maailmataju, ajalugu ja keelt mitmete sajandite jooksul. LFK kogudes olevate materjalide seast paistab haruldusena välja dainade kapp. See on esimese suure rahvalaulude publikatsiooni koostajale Krišjānis Baronsile (1835-1923) saadetud laulutekstide käsikirjade kartoteek, mis sisaldab "Läti dainad’es" (1894–1915) avaldatud tekstide originaale

Kapis leiduvad originaalkäsigirjad Baronsi korraldatud ja huvitaval kombel on ka kapp ise osaliselt Baronsi looming, kes selle DISAINI joonistas. Kuna see kapp on saanud läti kultuuri sümboolseks nurgakiviks, kanti dainade kapp 2001. aastal Unesco maailma mälu registrisse.

Rohkem infot saab leida LRA kodulehelt: lfk.lv.


Ainars Brūvelis – ettevõtja, insener, lõpetas füüsika- ja matemaatikateaduskonna Läti Ülikoolis, pärast lõpetamist õppis juurat sama ülikooli õigusteadustkonnas, samuti õppis riikliku tasandi infosüsteemide haldamist USAs (University of California, Irvine, Graduate School of Management)

Brūvelsel on 20 aastat kogemust ärinduses ning nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil suurte õiguslike ja majanduslike infosüsteemide arendamisel.

Ta osales töögrupis, mis tegeles virtuaalse Dainade kapi (www.dainuskapis.lv) – varem mainitud käsikorjakogu veebiversiooni - arendamise ja rahastamisega. Vabal ajal arendab ja rahastab Mr Brūvelis koos teiste asjahuvilistega virtuaalseid entsüklopeediaid nagu nekropole.info, latvijaslaudis.lv, jne.

Ainars Brūvelis on pälvinud Läti Teaduste Akadeemia ja firma Dati auhinna ja medali rahvusliku tähtsusega infosüsteemide arendamise eest (2002), aasta kultuuriauhinna kultuuriministeerimislt ja agentuurilt "Jaunie 3 brāļi" (töögrupi liikmena) (2005) ning riikliku auhinna – aumärgi äriegistris. (2012)

Rohkem infot siin: https://www.linkedin.com/in/ainarsbruvelis


SEED IT on üsna noor IT-firma, kuid selle rajajateks on kogenud infotehnoloogiaspetsialistid. Firma tegeleb mitmete arendusprojektiga, millest avalikkusele on kõige tuntum www.nekropole.info.