#LNBBdr-1-1

Nimetus
Kristīšana: hernhūtiešu svētruna
Ühiku number
1
Place and time of recording
1860 - 1869, Vaive
Vaive , Vaives pagasts, Cēsu novads
Märkused
Nenoskaidrotas personas autogrāfs vai noraksts.
Kristīto bērnu saraksts 1866-1877.
Vieta un laiks noteikti pēc kristīto bērnu saraksta.

Saite
Vienība LNB digitālajā kolekcijā "Brāļu draudzes (rok)raksti": https://braludraudze.lndb.lv/72726/
Atslēgvārdi
#LNBBdr-1-1
Tekstistuse lisajaandabaklane
LõpetatudEi
KinnitatudEi
Uuendatud
Tekstistus
Tektsista teksti
#LNBBdr-1-1
Tekstistuse lisajasniedze vilka
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Uuendatud2021-03-26 21:13:00
TekstistusKristīšana. Iekš tā vārda tā Tēva, tā Dēla un tā Svētā Gara. Amen.

Mīļi draugi iekš Kristus! mums no Dieva vārdiem ir zināms, ka visi cilvēki iekš grēkiem piedzem, mēs arī zinam: ja Dieva dēls, Jēzus Kristus, mūsu Pestītais [Pestītājs] nebūtu nācis, mūs izpestīt, tad mums bija pazust. Vai nu šis bērns tāpat, kā mēs visi, nevar ieiet Dieva Valstībā, ja viņš nepiedzem [nepiedzimst] no jauna caur ūdeni un garu, un kad viņam te nu vajaga Kristus žēlastības un palīga, ko šis nevienam neliedz, tad mēs arī tagad darīsim, ko kristīgā mīlestība no mums prasa, un pievedīsim šo bērnu zem Kristību savam Pestītājam Jēzum Kristum, no Visas sirds to lūgdami, lai viņš to žēlīgi uzņem, lai viņš to žēlo ar savu svētību, un arī svētu garu bagāt apdāvina, ka tas to patiesu dzīvu ticību iedabūtu
Tektsista teksti
#LNBBdr-1-1
Tekstistuse lisajasniedze vilka
LõpetatudJah
KinnitatudEi
Uuendatud2021-03-26 23:54:49
Tekstistuskas svētu dara, un ka tas šķīsti paliek tu no visiem grēkiem, Dievam par godu, pašam bērnam par mūžīgu svētību, un Kristus draudzeij par pieaugšanu un prieku. Amen.
Klausīsim Jēzus vārdus, arī ka viņš Kristību iestādijis, un mācījis, ka ļoti tā ir vaijadzīga [vajadzīga]. (mateus gr. 28, 18, - 20.) Man ir dota visa vara debesī un zemmes virsū. Tāpēc eita un dāvaijt [dāvājiet] par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami iekš tā vārda Dieva tā Tēva, un tā Dēla un tā Svēta gara, mācīdami tos, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Ja kas nepiedzem [nepiedzimst] caur ūdeni un garu, tad tas nevar ieiet Dieva valstībā. Ņem šo krusta zīmi pie pieres un krūts, par zīmi, ka tu caur to krusta sistu Kristu esi atpestīts.
Lai Dievu lūdzam: Visu spēcīgais, mūžīgais Dievs, tu Tēvs mūsu kunga Jēzus Kristus! Mēs tevi piesaucam par šo bērnu, kas tavu Kristības dāvanu
Tektsista teksti

Kartes leģendaNäitan 1 üksusest 1-1.
#KohtKuupäevTüüpVietas tips
  
1Vaive
(Vaive , Vaives pagasts, Cēsu novads)
1860 - 1869Place and time of recordingVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.