#LFK-821-187

Ühiku number
187
Kategorijas
Atslēgvārdi
#LFK-821-187
Tekstistuse lisajaEvijaLiparte
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2022-01-06 18:57:53
TekstistusŽvirblalīs, nabagēlīs
Pilvelīs sāpējā.

Žvirbli, zvirbli tu tu tu
Kur tu tupi pā karklu
Kas tav sōpa pilvialīs
Žvirblaļīs nabaģēlīs pilvialīs sāpēja
Žvirblalīs nabagēlīs
Visā ņagalējā.

Žvirbli, zvirbli, tu, tu, tu
Kur tu tupi pā, karklu
Kas tav sōpa kājialā
Žvirblalīs nabagēlīs
Kājalā sāpējā
Žvirblalīs nabagēlīs
Visā ņagalējā.

187

IV. daina.
Turējā bābutiā

Žīlū āžiuku, oi, čimū, čim, rimū žilū āžiukū
Išōkā āžiukas rūtū daržialiņ
Oi čimū, čimrimū, rūtū daržialin
Išiajā bābutiā ōžiā vaiķītū
Oi, čimū, čimrimū, ožiā vaikītū
Sušēŗā bābutiā su ilgu bātagu
Oi, čimū, čimrimū, su ilgu bātagu
Nubēgā, āžiukas, par tīrus laukus
Oi, čimū, čimrimū par tīrus laukus
Išiajā bābutiā āžiukā jieškāt
Oi, čimū, čimrimū, āžiukā jieškāt
Atradā bābutiā ōžiā raģaļus
Oi čimū, čimrimū, ožiā ragaļus.
Viānan raģaļī miežiā grūdiaļīs
Oi, čimū, čimrimū miežiā grūdiaļīs.

Tektsista teksti
#LFK-821-187
Tekstistuse lisajaEvijaLiparte
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2022-01-06 18:58:21
TekstistusUntran raģalī kvičiā grūdialīs
Oi, čimū, čimrimū kviečiā grūdialīs,
Iš miežiā grūdiaļa alū padaŗā
Oi, čimū, čimrimū alū padaŗā
Iš kviečiā grūdiaļā pīragū ķapiā
Oi, čimū, čimrimū, pīragū ķapiā
Išiajā bābutiā šviaciū (jieškāt,) prašītī
Oi, čimū, čimrimū šviačiū prašītī,
Suprašiā bābutiā visus paukštiaļus
Oi, čimū, čimrimū visus paukštiaļus
Pialēdās viānās tiktai ņaprašiā.
Oi, čimū, čimrimū, tiktai ņaprasīta.
Atajā pialēdā ir ņaprašīta
Oi, čimū, čimrimū, ir ņaprašīta,
Ažusēdā ažu stalā ir ņavadinta,
Oi, čimū, čimrimū, ir ņaprašīta

Pialēda nukundā pīragui galū
Oi, čimū, čimrimū, pīragui galū,
Pialēda išviadiā, žvirblaļī šōktī
Oi, čimū, čimrimū žvirblalī, šōktī.
Pialēda numīņā žvirblaļui kōjū
Oi, čimū, čimrimū, žvirblaļui kōju
Ar manā kājalās ar napiāstialėi
Oi, čimū, čimrimū, ar, nā, piāstialei
Ar manā galvialā ar napādiņa
Oi, čimū, čimrimū ar ņapādiņā
Ar manā pilvialīs, ar, ņa kapšiukas
Oi, čimū, čimrimū, ar ņa kapšiukas
Ar manā žarņalās, ar ņavadialās
Oi, čimū, čimrimū ar ņa vadialās
No, no, tprrr, tprrr, tōli, važiotī.
Oi, čimū, čimrimū tōli važiotī.

Tektsista teksti

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.