#LFK-150-512a

Nimetus
Norakstīšanai
Ühiku number
512a
Valodas
Latvian
Place and time of recording
1908
Märkused
Nodevusi Rīgas prefektūra
Atslēgvārdi
#LFK-150-512a
Tekstistuse lisajaLigaB
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2020-06-10 19:39:47
Tekstistusmiesigu skādi necietis. + Es apzvereju visus šķepus un bruņas ta Dziva Dieva Dievs, tas Tēvs tas Dēls, tas svētais Gārs.
Amen.
Staveta ka viens šķeps un ta ka Dāvida Dievs, tas Tēvs Staugrans Pilgas Franču zeme tas vienam jātniekam gribeja galvu nocirst, lika caur savu dusmibu tiesu liet bet neka nevareja darit. Dziļš brīnums Caram uz kādu vīzi varetu būt, viņš to jātnieku jautaja, un tad tas jatnieks to grāmatiņu rādija ar šiem vārdiem ko Dievs ir apstiprinajis B. + D. + C. + B. + D. + J. + T

[Kas] šo grāmatiņu netic tam būs priekš savas miršanas tani diena vienu zimi pie debesim redzama [redzēt]. Amen.
Kas šo grāmatiņu lasa no ta bēg, bet kas viņu citam dod tam atvēras pate atdaras. Amen!
A. + M. + E. + N. + Os. + . . .
M. + F. + O. + R. + A. + E. + B. + . . .
B. + F. + M. + E. + O. + P. + E. + . . .
K. + L. + P. + D. + T. + . . .
Ši ir ta svēta grāmatiņa no musu Kungu Jezus kristus paša rakstits 185. gada un kas šai skaidri apliecina patiesiba

512 a

Norakstišanu priekš trakiem
Tektsista teksti
#LFK-150-512a
Tekstistuse lisajaLigaB
LõpetatudJah
KinnitatudJah
Uuendatud2020-06-10 19:45:26
Tekstistuslopiem kas = dulli paliek
Tra " " " S. + a. + A. +
Zirg " " " O. + r. + A. +
Abru " " " r. + e. + A. +
Aua " " " O. + T. + e. +
r. + G. + O. +
p. + e + r + o + B + O + 1 + O + 5 + ,, ,, ,,
Pr " k " r " U " D " Kur " iur
tas " A " ee " B " Ak "
un " ee " B " no "
S " M " 3 + + + un S +
Albylan!
+ Berlacadra + + + [zīmējums]
Segels + + + [zīmējums] tas ir

512 b

Tiešam Apstiprini musu ticibu Skaustiga kad mēs

[lappuses sākums noplīsis]

no vardots, Dievs Kungs apželojies
nāc man pāliga izņemt iekš ta
Teva Dieva ta Dēla un Dieva ta
cieniga sveta gara kas iekš elles
izdod nāc tu man pāliga Dievs
Dievs sutis savu Eņgeli kapa
mūs visadas vainas
Amen.
Tektsista teksti

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.