soviet folklore

Padomju žanri ir saturiski nosacīta dažādu formu folklora, kas pauž padomju ideoloģiju (marksistiski-ļeņinisko, sociālistisko, komunistisko pasaules uzskatu).

Pazīmes:

1. Galvenie varoņi ir darba tauta, Ļeņins, Staļins kolhozs, komjaunieši un pionieri, 1905. gada revolūcijas vai Lielā Tēvijas kara dalībnieki, to skaitā sarkanie partizāni.

2. Lielākā daļa materiālu ir sacerēti 1945.–1953. gadā.

3. Folklora nav ierobežota ar mutvārdu materiālu un teicēju sniegumu. Iespējami gan kolektīvi (etnogrāfisko ansambļu), gan citādi meditēti (piem., sienas avīzes) sacerējumi.

4. Izplatītākajam tipam – tradicionālā formā ieliktam jaunam saturam – līdztekus sastopamas arī citu tautu un populārās kultūras materiālu adaptācijas.


Lai bij laime, kam bij laime,

Laime mūsu jaunatnei.

Tos audzēja boļševiki,

Tos mācīja Staļins pats. (LFK 1881, 17)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.