story about belief

Īsāks vai garāks stāstījums par to, kā ticējums darbojas: kas notiek ja to ievēro vai ignorē; kā ticējumi ietekmējuši atsevišķu cilvēku (vārdā nosauktu vai nenosauktu) rīcību; spriedumi par ticēšanu un māņticību kā pasaules uzskata sastāvdaļu.


Jaunu tīklu pirmo reizi jūrā nekad neņem līdzi piektdienā. Es tam neticēju un tīšam gribēju izmēģināt. Paņēmu jaunu tīklu un tīšam braucu piektdienā, bet pēc trīs dienām tīkls ieķērās mīnā un bija pagalam. (LFK 1910, 6677)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.