Diaries of Ligita Vucena

Number
161
Submitted by
Title
Diaries of Ligita Vucena
Description

Kolekcijā ietilpst Ligitas Vucenas (1934–2019) dienasgrāmatas, kuras rakstītas kopš 1953. gada līdz pat 2018.

Šī ir unikāla kolekcija, jo ļauj ieskatīties jaunas padomju sievietes dzīvē visā viņas mūžā gājumā – tā spilgti iezīmē domāšanas paradigmas maiņas un sadzīviskās reālijas vairāk nekā 60 gadu garumā. Nav daudz saglabājušos dienasgrāmatu, kurās tik ilgstoši, ar rūpību un bez pārtraukumiem kāds fiksē savu dzīves gaitu, turklāt Ligitas dienasgrāmatas ieraksti ir detalizēti, plaši, ļaujot dienasgrāmatu lasītājiem iepazīt dažādus psiholoģiskos, vēsturiskos un kulturālos aspektus.

Ligita uzsāk rakstīt dienasgrāmatu, mācīdamies Lubāna vidusskolas 11. klasē:
"Ar šodienu domāju sākt savu dienas grāmatu. Jau divas nedēļas pagājušas, bet vēl nav ne siltuma, ne elektrības gaismas.
Sēdu. Mētelis mugurā, lakats apgriezts ap galvu. Var saredzēt elpas izpūsto tvaika mākonīti."

Pirmās dienasgrāmatas iezīmē 20. gadsimta 50. gadu padomju izglītības sistēmu: viņa plaši reflektē gan par skološanās saturisko, gan formālo pusi, apcer attiecības ar skolas biedriem, arī padomju sistēmas hierarhiju. Pirmajās dienasgrāmatās Ligita sevi apliecina, kā entuziastisku, darbīgu padomju pilsoni, kura grib līdzināties slavenāko sociālistiskā reālisma romānu un filmu varoņiem. Viņa arī daudz lasa, citēdama dienasgrāmatā spilgtākos fragmentus un komentējot izlasīto/redzēto.

Otru dienasgrāmatu grupu sastāda Ligitas mācības Mičurinskā, kur viņa apgūst augļkopību. Dienasgrāmatās viņa apraksta gan studiju biedrus no visas PSRS un viņu kultūras īpatnības, gan arī mācību procesu un padomju studenta dzīvi dažādos tās šķērsgriezumos. Pēc studiju beigšanām viņa vēlas studēt arī aspirantūrā: dienasgrāmatas iezīmē padomju akadēmisko pasauli un zinātni, grūtības un dilemmas, ar kurām nākas saskarties jaunajiem zinātniekiem.

Nākamās dienasgrāmatas parāda Ligitas kā augļu koku selekcionāres un audzētājas darba gaitas dažādās latviešu saimniecībās un uzņēmumos, taču paralēli darbam viņa sīki fiksē savu dzīves ritumu: attiecības, hobijus un izklaides, kultūras pasākumus utt.

Protams, Ligita ir arī Atmodas notikumu lieciniece un dalībniece, parādot domāšanas paradigmas maiņu. Dienasgrāmatās fiksēti arī dažādi senākas un jaunākas Latvijas vēstures notikumi. Dienasgrāmatas autore ir izcila vērotāja un domātāja līdz pat mūža beigām.

Kopumā šī kolekcija ir apjomīga, taču arī saturīga un faktiem bagāta.


Kolekcija tapusi ar VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" atbalstu.

kulturelpa.png

Transcription progress
58% Complete
5% Complete
37% Complete
Showing 1-1 of 1 item.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
 
11953diary
Showing 1-1 of 1 item.
View:
Showing 1-20 of 5,125 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0001ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0001lvNoNoNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0002ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0002lvYesNoNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0003ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0003lvYesNoNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0004ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0004lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0005ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0005lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0006ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0006lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0007ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0007lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0008ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0008lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0009ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0009lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0010ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0010lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0011ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0011lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0012ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0012lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0013ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0013lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0014ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0014lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0015ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0015lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0016ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0016lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0017ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0017lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0018ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0018lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0019ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0019lvYesYesNo
Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0020ManuscriptLigitas-Vucenas-dienasgramatas-01Ak161-Ligitas-Vucenas-dienasgramatas-01-0020lvYesYesNo
Showing 1-20 of 5,125 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.