Folklore collection of Dāvis Ozoliņš

RepositoryArchives of Latvian Folklore
No.910
Organisation
Submitted byKārlis Ozoliņš
TitleFolklore collection of Dāvis Ozoliņš
Description

Dāvja Ozoliņa folkloras vākumsJaunrozes pagastskolas skolotāja Dāvja Ozoliņa folkloras vākums, kurā lielākoties iekļauts paša Ozoliņa un viņa korespondentu savāktais Jaunrozes, Apes, Jaunlaicenes un citu apkārtnes pagastu folkloras materiāls. Nelielu daļu no kolekcijas veido iesūtījumi arī no citām Latvijas vietām. Manuskriptā saglabājusies tikai apmēram piektā daļa no Ozoliņa folkloras vākuma “Pagātnes atmiņas”, kurā 35 rokraksta sējumos bija apkopotas ap 70 000 folkloras vienības. Lielākā daļa no šī vākuma gāja bojā Pirmajā pasaules karā. Saglābtās 13 317 folkloras vienības Latviešu folkloras krātuvei 1929. gadā nodeva Dāvja Ozoliņa dēls Kārlis Ozoliņš. 

Lai gan saglabājies nepilnīgi, manuskripts [910], kas tapis pārsvarā 19. gadsimta 80.-90. gados, ir viena no senākajām un apjomīgākajām 19. gs. folkloras kolekcijām Latviešu folkloras krātuves arhīvā. Bez folkloras tekstiem manuskriptā atrodamas arī Ozoliņam adresētās vēstules un nosūtīto vēstuļu uzmetumi, zinātniskās literatūras noraksti, konspekti un cita veida piezīmes, publikāciju melnraksti vai to fragmenti.


Sagatavoja: Sandis Laime

Displaying 1-2365 of 2365 results.
ThumbnailItem No.pp.TitleGenre 
 
1 Ādama ābolslegend
2 Eh, tepat mēles galā bija un aizmirsāsfolk phraseology
3 Atraugasbelief, folk phraseology
4 Kas spindzala ausīsbelief
5 Tev jau vēl slapjš aiz ausīmproverb
6 Kas ausis kaistbelief
7 Kad auss spindzfortunetelling, dream interpretation
8 Kam garākas ausisbelief
9 Kad auss spindzbelief
10 Kam lielas ausisbelief
11 Kad ausis niezotbelief
12 Kad ausīs žvingstfolksong, 1-6 lines, belief, charms
13 Kad acis niezbelief
14 Kad acis niezbelief
15 Kad acis niezbelief
16 Kad acis niezbelief
17 Kad acis paēdusi, tad mute maz var baudītproverb
18 Skauģu acsbelief
19 Kad cilvēks sabīstasbelief
20 Sievai nedod bārdas dzītproverb
Displaying 1-2365 of 2365 results.
View:
Displaying 1-770 of 770 results.
ThumbnailTypeFolderFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
 
 
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0001lvYesNot yetNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0002lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0003lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0004lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0005lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0006lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0007lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0008lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0009lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0010lvNot yetYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0011lvNot yetYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0012lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0013lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0014lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0015lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0016lvYesYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0017lvNot yetYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0018lvNot yetYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0019lvNot yetYesNot yet
ManuscriptDavis-Ozolins-010910-Davis-Ozolins-01-0020lvYesYesNot yet
Displaying 1-770 of 770 results.