1991. gada folkloras prakses materiāli

Number
5
Title
1991. gada folkloras prakses materiāli
Description

LiepU05-1991-08-0016

Kolekciju veido Agritas Švarces un Santas Hamanes folkloras prakses materiāli, kas pierakstīti 1991. gada vasarā Saldus un Kuldīgas apkārtnē; Ievas Čikutes folkloras prakses materiāli, kas savākti Ziemupē 1991. gada vasarā; Edmunda Āķīša folkloras prakses materiāli; Ineses Granovskas folkloras prakses materiāli; Sandras Palkavnieces folkloras prakses materiāli (vākti Siguldas un Skultes pagastos 1991. gada jūlijā); Daigas Krivānes folkloras prakses materiāli (Dobeles rajonā Jaunbērzē); Kristīnes Tjarves folkloras prakses materiāli; Kaivas Liepiņas folkloras prakses materiāli (vākti Valmieras rajona Jeru pagastā); Agijas Ziemeles folkloras prakses materiāli (vākti Jūrmalciemā un Liepājā); Lāsmas Slūkas folkloras prakses materiāli; Kristīnes Klaivas folkloras prakses materiāli (vākti Liepājā un Jūrkalnē).

Agritas Švarces un Santas Hamanes folkloras prakses laikā aptaujāti 5 teicēji, pierakstītas teikas, receptes, nostāsti, spoku stāsti, tradīciju apraksti un tautasdziesmas. Daļu no folkloras prakses materiāla veido arī kapu pieminekļu un piemiņas krustu zīmēju, kā arī epitāfiju apkopojums. A. Švarce un S. Hamane folkloras prakses laikā apmeklējušas Skrundu, Zantiņus, Lēnu Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu, Lēnu kapus, Robežniekus, Lēpniekus, Ventmaliņas, Nīgrandes pagasta kapus. Nīgrandes pagasta kapos pierakstīti 10 kapu pieminekļu uzraksti, Lēnu kapos - 5. Lēnu ciema "Robežniekos" teicēja Elīna Girvaite izstāstījusi 2 nostāstus par apkārtnes kalniem. Skrundas pagasta "Kalna Lēpniekos" Jevdokija Kviese izstāsta 1 atmiņu stāstu par ganu gaitām, un izstāsta maizes recepti. Turpat "Kalna Lēpniekos" Aleksandrs Rolaus izstāsta 14 pieredzes/atmiņu stāstus, un 4 sakāmvārdus. Studentes veikušas fotografēšanu Lēnu ciemā un pie Lēnu baznīcas. Nīkrāces pagasta "Jaunvaikaļos" teicējs Reinholds Rolaus izstāsta mājas nosaukuma izcelšanās nostāstu, atmiņu stāstus un Jāņu dziesmu. Teicējs Sīmanis Eglītis Nīkrāces pagasta "Zantiņos" izstāsta nostāstu par kara laiku.

Ieva Čikute norādījusi 4 teicējus (arī pati sevi) un apkopojusi pasakas, rotaļas, ticējumus, receptes, dziesmas, anekdotes, dzejoļus, paražas, atmiņu stāstus, teikas, padomus un spoku stāstus. Teicēja Līna Iesalniece no Ziemupes "Zābru" mājām izstāstījusi pasaku, ko viņai savukārt stāstījusi viņas māte, un Ziemassvētku rotaļu, 6 ticējumus, 3 paražas, 1 recepti un izskaidrojusi divus ar zvejniecību saistītus vārdus, 2 dziesmas, 2 teikas un 1 atmiņu stāstījumu. Ziemupes "Gulēnu" mājās teicēja Marija Ādamsone dalījusies ar 6 anekdotēm, 8 ticējumiem, 6 praktiskiem padomiem un savu dzīves stāstu. No teicējas Mirdzas Čikutes pierakstu kladēm ir izdarīti noraksti, iegūstot 3 dzejoļus, 6 dziesmas un 5 atmiņu stāstus.

Edmunda Āķīša vākumā ir materiāli, kas pierakstīti no Alvīnes Jansones Kuldīgā – atmiņas par gadskārtu svētkiem, mīklas, tautasdziesmas, ticējumi, atgadījumu stāsti un pūšļošanas padomi.

Inese Granovska no trīs teicējām ieguvusi materiālus no atmiņu kladēm, tautasdziesmas, sakāmvārdus un parunas, receptes, kā arī Kurzemes un Latgales prievīšu un cimdu rakstu paraugus.

Sandra Palkavniece pie trīs teicējām uzzinājusi receptes un informāciju par ārstniecības augu pielietojumu, atmiņu stāstus, kā arī cimdu rakstu un izšuvumu paraugus.

Daiga Krivāne Dobeles rajona Jaunbērzē tikusies ar diviem teicējiem un ieguvusi tautisko rakstu paraugus, un teicēji arī izstāstījuši teikas un ticējumus.

Kuldīgas rajonā Kristīne Tjarve par savu teicēju izvēlējusies savu vecmāmiņu, un teicēja izstāstījusi savu dzīvesstāstu, receptes, paražas, gadskārtu ieražas, buramvārdus, informāciju par ārstniecības augu lietošanu, zīlēšanu, kā arī pastāstījusi Kuldīgas apkārtnes apģērba īpatnības.

Kaiva Liepiņa Valmieras apkārtnē no teicējas Ausmas Melbārdes fiksējusi tamborējumu rakstus, savukārt, kā teicēju norādot sevi, pierakstījusi tautasdziesmas, ticējumus un atmiņas.

Agija Ziemele Liepājā un Ziemupē pierakstījusi teikas, mīklas, ticējumus, sakāmvārdus, atmiņu stāstus un pasakas, un starp teicējiem ir arī Liepājas 42. bērnudārza audzinātājas, auklītes un bērni.

Lāsma Slūka no teicējām Veronikas Porzinģes, Ilgas Leimanes un Daces Nastevičas Alsungas un Jūrkalnes apkaimē uzzinājusi dziesmas, ticējumus, rotaļas, tautastērpu aprakstus un rakstus, kā arī Veronikas Porziņģes mūža gājuma aprakstu. Vākumā pievienots arī Suitu kāzu apraksta buklets un dažādas dziesmas ar pievienotu nošu rakstu.

Studente Kristīne Klaiva sarunājusies ar astoņiem teicējiem (Lidiju Vamzi, Alfrēdu Pļavnieku, Kristīni Klaivu, Emīliju Virpnieci, Ādamu Klaivu, Monu Bergu, Skaidrīti Pāni un Intu Goluvjevu) un ieguvusi plašu materiālu, ko veido atmiņu stāsti, ziņas par teicējiem, fotogrāfijas, dziesmas, notis, tautas medicīnas apraksti, laika novērojumi, tautas tradīcijas un ticējumi.
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 786 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
1316Kapu uzraksti Nīgrandes pagasta kapos un Lēnu kaposepitaph or property mark
1316aKrusta attēlscaricature
1316bKapu krusta zīmējums no Nīgrandes pagasta kapiemdrawing or photograph
1316cKapu krusta zīmējums no Nīgrandes pagasta kapiemdrawing or photograph
1316dKapu krusta zīmējums no Nīgrandes pagasta kapiemdrawing or photograph
1317-1318Stāstījums par Lēnu ciema "Robežnieku" māju apkārtnistories about your life
1319Stāstījums par Imuļu kalnustories about your life
1320-1321Stāstījums par ganu dzīvi un maizes cepšanustories about your life
1322Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1323Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1323-1325Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1324Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1325Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1326Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1326-1328Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1327Sakāmvārdsproverb
1328Par brigadieripersonal experience stories
1329Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1330Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
1331Stāstījums par savu jaunību, darbiem un pienākumiemstories about your life
Showing 1-20 of 786 items.
View:
Showing 1-20 of 377 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
LiepU05-1991-01-0001Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0001lvNoNoNo
LiepU05-1991-01-0002Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0002lvNoNoNo
LiepU05-1991-01-0003Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0003lvNoNoNo
LiepU05-1991-01-0004Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0004lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0005Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0005lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0006Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0006lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0007Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0007lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0008Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0008lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0009Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0009lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0010Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0010lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0011Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0011lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0012Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0012lvYesYesNo
LiepU05-1991-01-0013Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0013lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0014Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0014lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0015Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0015lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0016Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0016lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0017Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0017lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0018Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0018lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0019Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0019lvNoYesNo
LiepU05-1991-01-0020Manuscript1991-01LiepU05-1991-01-0020lvNoYesNo
Showing 1-20 of 377 items.

Map legend

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.