Winter expedition 2006

Number
3
Title
Winter expedition 2006
Description

Trešā ekspedīcija: 2006. gada 15. janvāris–16. februāris.

Vēlme atrasto tautiešu labā veikt ko paliekošu materializējas Latgaliešu valodas un kultūras ziemas skolas organizēšanā. Skola ietver: praktisku latgaliešu valodas apguvi, populārzinātniskas lekcijas par Latvijas kultūrvēsturisko reģionu Latgali, katoļu mācītāja klātbūtni un pakalpojumus. Latgaliešu ceļojošās bibliotēkas veidošana. Palīgiem pievienojas novosibirskiete Ņina Purikova, vedinot paplašināt izpēti arī ārpus Krasnojarskas novada.

Dalībnieki: Gunta Nešpore, Eta Nikolajeva, Ilze Sperga, Aldis Miņins, Lidija Leikuma (visi LU), Ilona Zaiceva (Baltijas krievu institūts), Edgars Cakuls (Rīgas Teoloģijas institūts), Olga Paškova, Jeļena Lazareva, Aleksejs Andronovs (visi SpbVU).

Galvenās apmeklētās vietas: Ačinska, Boļšojuluja, Belijjara; Kuibiševa, Novosibirska; Saharnoje, Bički, Bogatoje, Sčastļivoje, Tarutina, Novočernorečenska.

Spilgtākie teicēji: Ņina Purikova (dz. Vonda, 1950), Olga Bajandina (dz. Styvrane, 1948), Marija Ščerbakova (dz. Prancāne, 1945), Ivans Sprukuļs (1949), Ivans Plans (1951), Anna Budinska (dz. Eiduka, 1925), Fjodors Zaharovs (1931), Antons Cukmans (1919), Broņislava Stelmaka (dz. Keiša, 1930), Rozālija Graudāne (1930), Marija Stafecka (dz. Drebejņika, 1924–2007); Valentīna Jakušonoka (dz. Vonda, 1928), Ludmila Maksimanova (dz. Rudko, 1932), Ņina Ļivšica (dz. Moroza, 1933), Broņislava Priļepka (dz. Silinīka, 1932).

Finansējums: VKKF, LU
Transcription progress
51% Complete
0% Complete
49% Complete
View:
Showing 1-20 of 37 items.
ThumbnailTitleTypeNumberYearAuthorAdditional information 
   
Svetlana CukmaneImageSEEM-03-12006Svetlana Cukmane
Tatjana LočmaneImageSEEM-03-22006Tatjana Ločmane
Ziemas skola AčinskāImageSEEM-03-32006Starp klausītājiem Latgaliešu valodas un kultūras ziemas skolas laikā Ačinskā, Pedagoģiskās koledžas zālē. 1. rindā no kr. sēž: Olga Bajandina, Vera Čehoviča, Marija Viktorenko.
Ziemas skola AčinskāImageSEEM-03-42006Olga Bajandina un Ilze Sperga
Ačinskas Pedagoģiskajā koledžāImageSEEM-03-52006Aleksejs AndronovsAčinskas Pedagoģiskā koledža. Pēc latgaliešu valodas nodarbības sācējiem. Pirmajā rindā no kreisās Svetlana Cukmane, 2. rindā no kreisās Lidija Leikuma, Ilze Sperga.
Pieņemšana Ačinskas pilsētas administrācijāImageSEEM-03-62006Aleksejs AndronovsPieņemšana Ačinskas pilsētas administrācijā. No kreisās Nikolajs Trikmans, Svetlana Cukmane.
Rozālija Graudāne un Lidija LeikumaImageSEEM-03-72006Aldis MiņinsRozālija Graudāne un Lidija Leikuma
Rozālija Graudāne un Lidija LeikumaImageSEEM-03-82006Aldis MiņinsRozālija Graudāne iepazīstina Lidiju Leikumu ar savu baznīcas grāmatu.
Kāzas Boļšojulujas rajona ŅikitināImageSEEM-03-91958Kāzas Boļšojulujas rajona Ņikitinā. Skolas resp. Stivranu mājas pagalmā 1958. g. 5. oktobrī. No kr.: ar ermoņiku Ivans Terentjevs (Ņikitina), Ivans Ločs (Okuņova), Kazimirs Genzeļs (Bogatoje), ar ermoņiku Ivans Zitāns (Okuņova), Magdalina (Mare) Zitāne; līgavainis Anatolijs Šeļenkovs (Ļeņingradas apgabals), līgava Valentīna Stivrane (Ņikitina), Jūlija Grodņa (Ņikitina). Ne vairs Ņikitinas, ne šo ļaužu. Piemiņu par visu glabā meitene, kas priekšplānā, -- Olga Bajandina. Bajandinu saimes arhīvs.
Ciemos pie Ivana PlanaImageSEEM-03-102006Ciemos pie Ivana Plana. No kr. Aleksandrina Dubiņina, Olga Bajandina.
Ivans Plans spēlē ermoņikuImageSEEM-03-112006Aleksejs Andronovs Ivans Plans spēlē ermoņiku
Ačinskas katoļu baznīcā dievkalpojumāImageSEEM-03-122006Ačinskas katoļu baznīcā dievkalpojumā, priekšplānā Fjokla Zorina.
Jūlija Jurikova atnākusi ar albumiemImageSEEM-03-132006Aleksejs AndronovsJūlija Jurikova (dz. Kotāne) atnākusi ar albumiem
Olga BajandinaImageSEEM-03-142006Olga Bajandina lasa stāstu "Aļuza sorts".
Bronislava PriļepkaImageSEEM-03-152006Aleksejs AndronovsBronislava Priļepka
Valentīna JakušonokaImageSEEM-03-162006Aleksejs AndronovsValentīna Jakušonoka
Valentīna JakušonokaImageSEEM-03-172006Aleksejs AndronovsValentīna Jakušonoka
Valentīnas Jakušonokas un Ņinas Purikovas vecāku jaunības fotoImageSEEM-03-182006Aleksejs AndronovsValentīnas Jakušonokas un Ņinas Purikovas vecāku jaunības foto. Vondu ģimenes arhīvs.
Satikšanās KuibiševāImageSEEM-03-192006Aleksejs Andronovs No kr. Vera Maksimanova, Ņina Ļivšica, Valentīna Jakušonoka, Ņina Purikova (stāv), Bronislava Priļepka, Ludmila Maksimanova, Lidija Leikuma, Valentīna.
Satikšanās KuibiševāImageSEEM-03-202006Aleksejs AndronovsNo kr. Bronislava Priļepka, Ludmila Maksimanova, Lidija Leikuma.
Showing 1-20 of 37 items.
Showing 1-7 of 7 items.
Unit numberYearMediumTypeTitle 
 
2006AudioDigitalIntervija ar Mariju Stafecku un Vladimiru Loču
2006AudioDigitalIntervija ar Jūliju Grodņu
2006AudioDigitalIntervija ar Rozāliju Graudāni
2006AudioDigitalIntervija ar Antoņinu Šumilovu
2006AudioDigitalIntervija ar Antoņinu Šumilovu
2006AudioDigitalIntervija ar Fjoklu Zorinu
2006AudioDigitalIntervija ar Svetlanu Cukmani
Showing 1-7 of 7 items.
View:
Showing 1-20 of 68 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
SEEM03-ekspedicija-f0001ImageSEEM03-ekspedicija-f0001lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0002ImageSEEM03-ekspedicija-f0002lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0003ImageSEEM03-ekspedicija-f0003lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0004ImageSEEM03-ekspedicija-f0004lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0005ImageSEEM03-ekspedicija-f0005lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0006ImageSEEM03-ekspedicija-f0006lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0007ImageSEEM03-ekspedicija-f0007lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0008ImageSEEM03-ekspedicija-f0008lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0009ImageSEEM03-ekspedicija-f0009lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0010ImageSEEM03-ekspedicija-f0010lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0011ImageSEEM03-ekspedicija-f0011lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0012ImageSEEM03-ekspedicija-f0012lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0013ImageSEEM03-ekspedicija-f0013lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0014ImageSEEM03-ekspedicija-f0014lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0015ImageSEEM03-ekspedicija-f0015lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0016ImageSEEM03-ekspedicija-f0016lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0017ImageSEEM03-ekspedicija-f0017lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0018ImageSEEM03-ekspedicija-f0018lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0019ImageSEEM03-ekspedicija-f0019lvYesYesNo
SEEM03-ekspedicija-f0020ImageSEEM03-ekspedicija-f0020lvYesYesNo
Showing 1-20 of 68 items.

Map legend

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.