Collection of Cesvaine Secondary School

Number
2
Submitted by
Title
Collection of Cesvaine Secondary School
Description

Cesvaines vidusskolas vākumsCesvaines vidusskolas (ģimnāzijas) vākums, ko organizējusi izcilā skolotāja Marija Bērzkalne (1896–1982), kas bijusi LFK dibinātājas un vadītājas Annas Bērzkalnes māsa. Liels Cesvaines skolēnu guvums jau 1923. gadā nonācis "Bērnudziesmu" krājumā (vākts pēc jautājumu lapām, dažkārt mācību stundu laikā no 1922–1929). Šajā pašā gadā no dažādiem rakstītājiem ienākušas arī pirmās 32 vienības [LFK 2]. Skolotāja M. Bērzkalne bieži papildinājusi ziņas par teicējiem. Cesvainē mācījušies bērni no ļoti plašas apkārtnes – Lubānas, Jaungulbenes, Dzelzavas, Patkules, Mētrienas, Liezeres, Sinoles, Mēdzūlas, Lejasciema, Kraukļiem u.c. Nosaucot savu krājumu par "Mūsu tautas dažādie dārgumi", ievērojami daudz savācis Alfrēds Goba (1905 vai 1906–1988 Vācijā) no Cesvaines Jāņģiģurtiem, vēlākais mācītājs un literāts. Četras burtnīcas (2, 345 –463) galvenokārt ar spēlēm un rotaļām pierakstījusi E[mma] Eglīte. Kā Latvijas Jaunatnes Sarkanā krusta pulciņa tautas gara mantu vākšanas biedri folkloras materiālus iesūtījuši Zenta Leduskraste, Paulis Baltiņš, kam liels buramvārdu krājums no Jaungulbenes, un sinoliete Maiga Krievāne (Putniņa, 1911–2001), kas vēl vākusi folkloru prof. Pētera Šmita [527] un savam personīgam [2004] krājumam. Filoloģe Maiga Putniņa visvairāk pētījusi savu dzimto pagastu. Kopā ar Agri Timušku viņa sagatavojusi "Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīcu" (R.: LU Latviešu valodas institūts 2001,293).

Ģimnāzijas audzēkņi vākuši arī vietvārdus, teikas (2, 2075–2077) no valodniecības materiāliem izrakstījusi Anna Bērzkalne. Bijuši arī ieguvumi no tālākām vietām, Annai Ābramai no Zebrenes teika par Lielauces ezeru, Voldemāram Dambekalnam materiāli no Veclaicenes. Adīna Kiršberga (1915–2009), vēlākā dzejniece un skolotāja, pierakstījusi savu vecmāmiņu Edi Dindoni Vecpiebalgā; viņa arī bijusi izvadītāja LPSR Nopelniem bagātās skolotājas Marijas Bērzkalnes bērēs 1982.

2967 folkloras vienības savāktas no 1923.–1931. gadam, pēdējie 17 folkloras varianti pievienoti no Pētera Bieziņa 1938. gadā.

Skat. Arnis Vīksna Cesvaines vidusskolas absolventi: 1920–2005. Cesvaines grāmata II CKVB, 2006, 81–104.


Sagatavoja: Māra Vīksna


Kolekcija digitalizēta ar Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu.

Transcription progress
98% Complete
2% Complete
0% Complete
Showing 1-20 of 945 items.
ThumbnailUnit numberpp.TitleCategories 
  
325game with song
326game with song
327game
332folksong, 1-6 lines
333folksong, 1-6 lines
334folksong, 1-6 lines
335folksong, 7-8 lines
336folksong, 1-6 lines
337folksong, 1-6 lines
338folksong, 7-8 lines
339folksong, 7-8 lines
340folksong, 7-8 lines
341folksong, 7-8 lines
342folk tale
343popular song
353mitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
354Ragana zog pienu - "Labvakar, gotiņas, vai gaidījāt Kočiņas"mitoloģiskā teika
Ragana
Ragana - cilvēks ar pārdabiskām spējām
Ragana / burve
Burve
Burvis (-e) / ragana
Gars
Dzīva cilvēka gars
Burve (-is) 'ragana'
385aBurvis Blaus un Māziņšmitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Burvis
387fortunetelling, dream interpretation
392darbība, lai gūtu labumu
Showing 1-20 of 945 items.
View:
Showing 1-20 of 647 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0001ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0001lvYesYesNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0002ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0002lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0003ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0003lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0004ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0004lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0005ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0005lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0006ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0006lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0007ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0007lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0008ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0008lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0009ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0009lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0010ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0010lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0011ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0011lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0012ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0012lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0013ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0013lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0014ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0014lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0015ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0015lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0016ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0016lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0017ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0017lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0018ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0018lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0019ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0019lvYesNoNo
0002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0020ManuscriptCesvaines-valsts-vidusskola-010002-Cesvaines-valsts-vidusskola-01-0020lvYesNoNo
Showing 1-20 of 647 items.

Map legend

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.