Collection of Rencēni Primary School

Number
116
Title
Collection of Rencēni Primary School
Description

Rencēnu pamatskolas vākums

Rencēnu pamatskolas folkloras vākums [116] ir viens no lielākajiem un kvalitatīvākajiem skolēnu veidotajiem krājumiem LFK. Laikā no 1926.–1939. gadam iesniegti 26 433 folkloras varianti, ir arī daži senāki pieraksti. Darbu organizējis un vadījis skolotājs Arturs Tenis Lapsiņš (1896 Sēļu pag.–1976 Rencēnos). Viņš evakuācijā Sizraņā (1918) beidzis Valmieras skolotāju semināru, īsu laiku strādājis dažādās Vidzemes skolās, bet no 1921. gada 1.VIII līdz 1944.X bijis Rencēnu pamatskolas pārzinis ar nelielu pārtraukumu padomju gadā. Pēc kara mācījis latviešu valodu, no 1951. gada bijis bibliotekārs un Rencēnu tautas grāmatnīcas vadītājs. 1933. gadā ir viens no pieciem Latvijas skolotājiem, kas apbalvoti ar TZO (5. šķ.) par gara mantu vākšanas organizēšanu. Viņam ir arī savs personīgais krājums [866] ar 383 variantiem, kas galvenokārt iegūti no mātes Jūlas Lapsiņas un sievas Amālijas dzim. Kuplis vecākiem.

Skolotājs virzījis savus audzēkņus uz godīgu vietējo tradīciju pieraksti, visu rakstītāju savāktais sakārtots uzvārdu alfabēta kārtībā, vākšana noritējusi atkārtoti pa dažādām klašu grupām. Izveidoti krāšņi noformēti teiku, sakāmvārdu un mīklu krājumi, kur katrā lapā bijis cits rakstītājs. Pavisam iegūts 2053 tautasdziesmu (tas ir tikai 7,8%), bet ļoti bagāts ir vēstītājas folkloras materiāls, kas sniedzis daudz atziņu folkloristam Sandim Laimem nakts raganu pētniecībā. Viņš arī ticies ar folkloras vācēju pēcnācējiem, pārbaudot tradīciju saglabāšanās iespējas.

Skolotājs Lapsiņš arī pats papildinājis pierakstus, piemēram, par Mašu māju pēdakmeni, uz kura bērni baidījušies uzkāpt (116, 3071). 1933. gada 15.XII viņš pievienojis vēstulīti, par bailēm, ka skolēni varētu izrakstīt no grāmatām. Tās burtnīcas, kurās uzķēris, ka rakstīts no veciem kalendāriem, izņēmis ārā no sūtījuma. Bērni ieguvuši arī vairākas senas Debesu grāmatas ar pievienotajiem buramvārdiem. Krājumā precizitātes dēļ atrodami arī pašu teicēju rokraksti.

Rencēnu skolas folkloras krājumu, pateicoties rūpīgā skolotāja darbībai, nav ietekmējusi vākšanas kampaņa 30. gadu otrajā pusē, kas mākslīgi palielināja LFK fondus.

Pētersone I. Zeme un ļaudis. (Rencēnu pagasta vēsture) R.: Drukātava 2006, 528.

Laime S. Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas. LU LFMI 2013, 84 – 93.


Sagatavoja: Māra Vīksna


Kolekcija digitalizēta ar Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu.

Transcription progress
77% Complete
11% Complete
12% Complete
Showing 1-20 of 2,124 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
41Es stāv' uz augsta kalnapopular song with mention of person or toponym
42Kur snīpis? - Ezerā!game with song
43Kā tevi sauc? - Tā kā govi slauc!schoolchildren's folklore
91Nakts raganas velējasmitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Toponīmi
Ragana
Ragana - pārdabiska būtne
Night witches beat laundry
Night witches haunt
Night witches lead people astray
Night witches tease horses, harm carts
Night witch activity time - midnight or around midnight
A 10.
Protection against night witches by stabbing
Abode of night witches – hill
Abode of night witches – stone
99Maispeļkalna mežsargs - ubagsizcelšanās teika
toponym or anthroponym
100Dukurmuižas Naudas eglemitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Ragana
Ragana - cilvēks ar pārdabiskām spējām
Burve
Velns
101Speļģu birztalas akmensmitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Velns
105Rose (erysipelas) charms
Rose (erysipelas) charms
106Colic charms (for horse)
Colic charms (for horse)
107Ears charms
Ears charms
108Charms against harm
Charms against harm
111Gland charms
Gland charms
112Charms for heart blood
Charms for heart blood
113Toothache charms
Toothache charms
182Nakts raganas velējasmitoloģiskā teika
toponym or anthroponym
Ragana
Ragana - pārdabiska būtne
Night witch activity time - night
Abode of night witches – hill
Abode of night witches – cemetery (mentioned in legend)
188Thief charms
Thief charms
189Thief charms
Thief charms
190Cattle charms
Cattle charms
191Weapon charms
Weapon charms
192Cattle charms
Cattle charms
Showing 1-20 of 2,124 items.
View:
Showing 1-20 of 5,224 items.
ThumbnailTypeFolderNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
0116-Rencenu-pamatskola-01-0001ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0001lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0002ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0002lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0003ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0003lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0004ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0004lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0005ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0005lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0006ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0006lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0007ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0007lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0008ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0008lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0009ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0009lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0010ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0010lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0011ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0011lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0012ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0012lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0013ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0013lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0014ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0014lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0015ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0015lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0016ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0016lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0017ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0017lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0018ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0018lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0019ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0019lvYesNoNo
0116-Rencenu-pamatskola-01-0020ManuscriptRencenu-pamatskola-010116-Rencenu-pamatskola-01-0020lvYesNoNo
Showing 1-20 of 5,224 items.

Collector

Narrator

Submitter

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.