Collection of Alūksne Secondary School

RepositoryArchives of Latvian Folklore
No.210
OrganisationAlūksne Secondary School
Subbmited byK. Baltpurviņš
TitleCollection of Alūksne Secondary School
Description

Alūksnes vidusskolas vākums

Alūksnes vidusskolas skolēnu folkloras vākums. Materiāli pierakstīti no 1923. gada līdz 1930. gadam Alūksnē, Pededzē, Misā, Gaujienā, Zeltiņos, Lejasciemā, Liepnā, Ilzenē, Mālupē u.c.

Teikas, pasakas, anekdotes, tautadziesmas un ziņģes, ticējumi, paražas, buramvārdi, tautas ārstniecība, mīklas, sakāmvārdi un citi žanri. Kopā 1390 folkloras vienības. Iesniedzis skolotājs K. Baltpurviņš.

Transcription progress
17% Complete
69% Complete
14% Complete
Showing 1-20 of 290 items.
ThumbnailUnit No.pp.TitleCategories 
 
1Vizu, vizu vizulītifolksong, 1-6 lines
2Rājies pati, tautu meitafolksong, 1-6 lines
3Māci dziesmas, māmuliņafolksong, 1-6 lines
4Sienat manu kumeliņufolksong, 1-6 lines
5Gaidi goda, bāleliņifolksong, 1-6 lines
6Kam, māmiņa, man' auklējifolksong, 1-6 lines
7Nesmejat, sveši ļaudisfolksong, 1-6 lines
8Izskaitiet, jauni puišifolksong, 1-6 lines
9Nāve, nāve, ņem tos vecosfolksong, 1-6 lines
10Priežu durvis, egļu durvisfolksong, 1-6 lines
11Gauži zviedza kumeliņšfolksong, 1-6 lines
12Veca māte dudinājafolksong, 1-6 lines
13Dziedādama, dancodamafolksong, 1-6 lines
14Mazajam bāliņamfolksong, 1-6 lines
15Puisītim man bij' būtfolksong, 1-6 lines
16Vaicājat jūs, māsiņasfolksong, 1-6 lines
17Še aug liepas, še ozolifolksong, 1-6 lines
18Puķu ziedu man kumeļšfolksong, 1-6 lines
19Driķu, driķu šī vasarafolksong, 1-6 lines
20Ko tu, kriķi, kriķējiesfolksong, 1-6 lines
Showing 1-20 of 290 items.
View:
Showing 1-20 of 325 items.
ThumbnailTypeFolderFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0001lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0002lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0003lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0004lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0005lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0006lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0007lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0008lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0009lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0010lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0011lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0012lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0013lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0014lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0015lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0016lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0017lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0018lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0019lvYesNoNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0020lvYesNoNo
Showing 1-20 of 325 items.