Collection of Alūksne Secondary School

RepositoryArchives of Latvian Folklore
No.210
OrganisationAlūksne Secondary School
Subbmited byK. Baltpurviņš
TitleCollection of Alūksne Secondary School
Description

Alūksnes vidusskolas vākums

Alūksnes vidusskolas skolēnu folkloras vākums. Materiāli pierakstīti no 1923. gada līdz 1930. gadam Alūksnē, Pededzē, Misā, Gaujienā, Zeltiņos, Lejasciemā, Liepnā, Ilzenē, Mālupē u.c.

Teikas, pasakas, anekdotes, tautadziesmas un ziņģes, ticējumi, paražas, buramvārdi, tautas ārstniecība, mīklas, sakāmvārdi un citi žanri. Kopā 1390 folkloras vienības. Iesniedzis skolotājs K. Baltpurviņš.

Progress
20% Complete
80% Complete
0% Complete
Showing 1-20 of 243 items.
ThumbnailUnit No.pp.TitleGenre 
 
1(not set)Vizu, vizu vizulītifolksong, 1-6 lines
2(not set)Rājies pati, tautu meitafolksong, 1-6 lines
3(not set)Māci dziesmas, māmuliņafolksong, 1-6 lines
4(not set)Sienat manu kumeliņufolksong, 1-6 lines
5(not set)Gaidi goda, bāleliņifolksong, 1-6 lines
6(not set)Kam, māmiņa, man' auklējifolksong, 1-6 lines
7(not set)Nesmejat, sveši ļaudisfolksong, 1-6 lines
8(not set)Izskaitiet, jauni puišifolksong, 1-6 lines
9(not set)Nāve, nāve, ņem tos vecosfolksong, 1-6 lines
10(not set)Priežu durvis, egļu durvisfolksong, 1-6 lines
11(not set)Gauži zviedza kumeliņšfolksong, 1-6 lines
12(not set)Veca māte dudinājafolksong, 1-6 lines
13(not set)Dziedādama, dancodamafolksong, 1-6 lines
14(not set)Mazajam bāliņamfolksong, 1-6 lines
15(not set)Puisītim man bij' būtfolksong, 1-6 lines
16(not set)Vaicājat jūs, māsiņasfolksong, 1-6 lines
17(not set)Še aug liepas, še ozolifolksong, 1-6 lines
18(not set)Puķu ziedu man kumeļšfolksong, 1-6 lines
19(not set)Driķu, driķu šī vasarafolksong, 1-6 lines
20(not set)Ko tu, kriķi, kriķējiesfolksong, 1-6 lines
Showing 1-20 of 243 items.
View:
Showing 1-20 of 278 items.
ThumbnailTypeFolderFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0001lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0002lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0003lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0004lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0005lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0006lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0007lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0008lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0009lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0010lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0011lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0012lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0013lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0014lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0015lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0016lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0017lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0018lvYesYesNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0019lvYesNoNo
ManuscriptAluksnes-vidusskola0210-Aluksnes-vidusskola-0020lvYesNoNo
Showing 1-20 of 278 items.