Collection of Sesava 6-year Primary School

RepositoryArchives of Latvian Folklore
No.1630
OrganisationSesava 6-year Primary School
TitleCollection of Sesava 6-year Primary School
Description

Jelgavas apriņķa Sesavas 6-klašu pamatskolas skolēnu savāktos materiālus 1938. gadā nodevis O. Bērziņš.

Sesavas pamatskola

Pierakstītas teikas, pasakas, anekdotes, nostāsti, mīklas, sakāmvārdi, tautas dziesmas, ziņģes, ticējumi, paražas, izteicieni, tautas ārstniecība un buramvārdi - kopā 5252 vienības.

Folkloru pierakstījuši 3. - 6. klases skolēni Artūrs Balceraitis, Ernests Brēdermanis, Arnolds Grīnvalds, Aina Kaze, Ausma Kaze, Irene Krastenberga, Mirdza Laima, Ausma Lauce, Lūcija Meija, Raimonds Mezezeriņš, Rita Siliņa, Austra Zalcmane, Kārlis Drenģeris, Artūrs Tītars, Emīlija Urmane, Mirdza Baltuža, Aurēlija Birkenbauma, Alīse Horsta, Hugo Stunde, Austra Krastenberga, Milda Kupča, Alfrēds Laucis, Lizete Siliņa, Arvīds Skuja, Velta Adatiņa, Osvalds Agulis, Arnolds Brachmanis, Ausma Cimermane, Melita Dūša, Irma Frīdenberga, Elvīra Lielcepure, Staņislava Mumenišķe, Ella Riekstiņa, Gaida Baltuža, Zelma Brēdermane, Arnolds Freimanis, Zenta Grauzdele, Lidija Kloniņa, Ausma Kupča, Velta Lauce, Elmārs Leitis u.c.

Transcription progress
16% Complete
20% Complete
64% Complete
Showing 1-20 of 258 items.
ThumbnailUnit No.pp.TitleGenre 
 
27Kāds katliņš, tāds vāciņš.proverb
28Esi pats labs, kungs arī būs labs.proverb
32Ābols no ābeles tālu nekrīt.proverb
140Kāda ābele, tāds ābols.proverb
141Lai kasās kam āda niez.proverb
142Nepārdod ādu kamēr lācis mežā.proverb
143Kas neatdara acis, atdara maku.proverb
144No adatas iesāk, vēlāk ķeras pie zirga.proverb
145Aitas vilka neplēš.proverb
146Priecājās kā bērns par pīrāgu.proverb
147Slikts bērns tēvam rūgrs ābols.proverb
148Kas bagāts, tas gudrs.proverb
149Baro nu suni, kad vilks jau lopos.proverb
150Mazi bērni spiež klēpi, lieli sirdi.proverb
152Kam bērni, tam bēdas.proverb
153Cilvēkam jāmācās līdz kapa malai.proverb
154Cilvēks otru mūžu nedzīvo.proverb
155Nevienam cilvēkam nevar iekšā ielīst.proverb
156Kur cilvēki, tur miroņi, kur lopi, tur maitas.proverb
157Cilvēks niknāks nekā zvērs.proverb
Showing 1-20 of 258 items.
View:
Showing 1-20 of 753 items.
ThumbnailTypeFolderFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0001lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0002lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0003lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0004lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0005lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0006lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0007lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0008lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0009lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0010lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0011lvYesNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0012lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0013lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0014lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0015lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0016lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0017lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0018lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0019lvNoNoNo
ManuscriptSesavas-pamatskola-011630-Sesavas-pamatskola-01-0020lvYesNoNo
Showing 1-20 of 753 items.