Collection of Nereta Secondary School

No.
1802
Subbmited by
Title
Collection of Nereta Secondary School
Description

Neretas vidusskolas vākums

Neretas vidusskolas skolēnu folkloras vākums 1947. gadā un 1952. gadā pulciņa "Jaunie naturalisti" , ko vadīja skolotāja Olga Kundrate (folkloristes Almas Ancelānes māsa), iesūtītās padomju tautasdziesmas par darbu Neretas vidusskolas mācību izmēģinājumu lauciņos. Materiālus krātuvei nodevis skolotājs A. Daugavietis. Viņš pievienojis arī savus vāktos materiālus, vēl skat. Arnolda Daugavieša krājumu [1789].

Kopumā krājumā 4350 folkloras vienības latviešu un krievu valodā - tautasdziesmas, ziņģes, pasakas, teikas, anekdotes, nostāsti, sakāmvārdi un teicieni, ticējumi, paražas, mīklas, bērnu dziesmas un skaitāmpanti, buramvārdi no Neretas, Rites, Saukas, Mēmeles, Aknīstes un Jēkabpils apkārtnes. 

Transcription progress
17% Complete
28% Complete
55% Complete
Showing 1-20 of 384 items.
ThumbnailUnit No.pp.TitleCategories 
 
1
36Tek asaras kā aizurbtam bērzam.proverb
46Ābols nekrīt tālu no ābeles.proverb
67Kas nestrādā, tam nebūs ēst.proverb
69Labāk strādāt nekā vaidēt.proverb
76Kas cilvēku kops, ja pats nekops.proverb
77Kad jaunumā nemācies, vecumā nepratīsi.proverb
79Sacīšana nav darīšana.proverb
80Jo agrāk sāksi, jo agrāk beigsi.proverb
81Čaklas rokas darba nebīstas.proverb
222No lizdas var redzēt, kāds putniņš iekšā.proverb
224Jauns ar spēku, vecs ar prātu.proverb
225Labāk cirvis bez kāta, nekā puisis bez prāta.proverb
228Paēdušai pelei milti rūgti.proverb
230Tāda vārna pērta, tāda nepērta, melna kā melna.proverb
232Suns spalvu met, bet dabu nemet.proverb
235No vilks mūk, uz lāci krīt.proverb
236Bailīgs kā zaķis.proverb
238Tek asaras kā aizurbtam bērzam pavasarī.proverb
239Ne no katra koka var svilpes griezt.proverb
Showing 1-20 of 384 items.
View:
Showing 1-20 of 437 items.
ThumbnailTypeFolderFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
1802-Neretas-vidusskola-01-0001ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0001lvNoNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0002ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0002lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0003ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0003lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0004ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0004lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0005ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0005lvNoNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0006ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0006lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0007ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0007lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0008ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0008lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0009ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0009lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0010ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0010lvNoNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0011ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0011lvNoNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0012ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0012lvNoNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0013ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0013lvNoNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0014ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0014lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0015ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0015lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0016ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0016lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0017ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0017lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0018ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0018lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0019ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0019lvYesNoNo
1802-Neretas-vidusskola-01-0020ManuscriptNeretas-vidusskola-011802-Neretas-vidusskola-01-0020lvYesNoNo
Showing 1-20 of 437 items.

Submitted by

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.