Arnišu Kārļa dainu vākums Rozbeķos

Number
2229
Title
Arnišu Kārļa dainu vākums Rozbeķos
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 119 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
84-0Lustigam man dzīvot1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
135-01.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
167-0Lustigai man dzīvot1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
286-8Ko es viena piedziedašu1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
383-4Daiļa bija ta mājiņa1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
392-2Gana labi man satike1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
794-5Klusa visa istabiņa,-1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
1915-0Vis' araji tīrumâ2.1.1.5.16.5. Tautu meita gaida uz arājiņu; māte cerē vieglas dienas no vedeklas.
2312-6Siliņš dega, dūmi kūp2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
3224-1Piekūst irbe tecedama2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
3523-8Meitiņàm(i) māsiņàm(i)2.2.2.8. Laba satiksme starp brāli un māsu; māsas dzīve bāliņos.
3647-0Es piekusu, vairs nevaru2.2.2.11. Dažādas dziesmas par brāli un māsu.
3647-0Es piekušu, vairs nevaru2.2.2.11. Dažādas dziesmas par brāli un māsu.
4150-2Gan gribeju, nevareju2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
5245-0Upê laipu nemetat2.3.9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās.
5373-0Ak, tu sila ābelite2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
5436-0Kur tu augi, skaist' meitiņa2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
5437-0Kur tu augi, smukpuisiti2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
5854-2Es noviju (nopinu) vainadziņu2.4.3.2. Vaiņags.
6513-2Lai drebeja, kas drebeja2.4.4.1. Meitu laba sadzīve savā starpā un ar citiem.
Showing 1-20 of 119 items.
View:
Showing 1-20 of 133 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001970Manuscriptdaina-001970lvNoYesNo
daina-001971Manuscriptdaina-001971lvNoYesNo
daina-003777Manuscriptdaina-003777lvNoYesNo
daina-003778Manuscriptdaina-003778lvNoYesNo
daina-004686Manuscriptdaina-004686lvNoYesNo
daina-004800Manuscriptdaina-004800lvNoYesNo
daina-009534Manuscriptdaina-009534lvNoYesNo
daina-017291Manuscriptdaina-017291lvNoYesNo
daina-021387Manuscriptdaina-021387lvNoYesNo
daina-028906Manuscriptdaina-028906lvNoYesNo
daina-030519Manuscriptdaina-030519lvNoYesNo
daina-031043Manuscriptdaina-031043lvNoYesNo
daina-031044Manuscriptdaina-031044lvNoYesNo
daina-034509Manuscriptdaina-034509lvNoYesNo
daina-042383Manuscriptdaina-042383lvNoYesNo
daina-042384Manuscriptdaina-042384lvNoYesNo
daina-043505Manuscriptdaina-043505lvNoYesNo
daina-043506Manuscriptdaina-043506lvNoYesNo
daina-043543Manuscriptdaina-043543lvNoYesNo
daina-046055Manuscriptdaina-046055lvNoYesNo
Showing 1-20 of 133 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.