Jāņa Breikša dainu vākums

Number
2281
Title
Jāņa Breikša dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 126 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
259-0Dziedat, meitas, lustejat1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
265-5Saule danci ritinaja1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
318-2Skaisti dzied, gari velk1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
366-0Tec, upite, neviļņo (nelīgo)1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
564-10Ziņģetaju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
1103-0Basa Laimiņ' i pārgāja2.1.1.2.3. Laimas palīdzība dzemdētājai.
2349-1Vāverite maltu gāja2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2493-0Apkaustiju kraukļam kājas2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2513-1Uz ezera dūmi kūp,-2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2515-1Ai, ūdeņa raudaviņa, 2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2675-1Rītâ agri klausaties2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
2686-02.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
2958-0Tēvs ar māti sasabāra2.1.2.3.1.2. Maize, rauši, kriņģeļi, veģi; piens un sviests; putra, ķīselis; tupeņi un kāposti.
3231-0Sak' ozolu cietu koku2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
3231-0Sak' ozolu cietu koku2.2.1.3.1. Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
4004-2Visâi meitu pulciņâi2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4004-2Visâ meitu pulciņâ2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
4801-3Sijataja sveša māte2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
5332-0Kniepè mani, māmuliņa2.4.2.1. Slaiks un garš, sīks un mazs, zems un druknis, ete. augums.
5381-0Augu niedras gaŗumiņu2.4.2.2. Seja, vaiga sārtums, acis, skaistums un daiļums vispār.
Showing 1-20 of 126 items.
View:
Showing 1-20 of 126 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-003020Manuscriptdaina-003020lvNoYesNo
daina-003112Manuscriptdaina-003112lvNoYesNo
daina-004079Manuscriptdaina-004079lvNoYesNo
daina-004408Manuscriptdaina-004408lvNoYesNo
daina-004409Manuscriptdaina-004409lvNoYesNo
daina-007116Manuscriptdaina-007116lvNoYesNo
daina-012324Manuscriptdaina-012324lvNoYesNo
daina-021869Manuscriptdaina-021869lvNoYesNo
daina-022954Manuscriptdaina-022954lvNoYesNo
daina-023102Manuscriptdaina-023102lvNoYesNo
daina-023130Manuscriptdaina-023130lvNoYesNo
daina-024362Manuscriptdaina-024362lvNoYesNo
daina-027180Manuscriptdaina-027180lvNoYesNo
daina-028923Manuscriptdaina-028923lvNoYesNo
daina-028925Manuscriptdaina-028925lvNoYesNo
daina-033574Manuscriptdaina-033574lvNoYesNo
daina-033575Manuscriptdaina-033575lvNoYesNo
daina-033578Manuscriptdaina-033578lvNoYesNo
daina-039108Manuscriptdaina-039108lvNoYesNo
daina-039109Manuscriptdaina-039109lvNoYesNo
Showing 1-20 of 126 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.