Jāņa Čakara dainu vākums Liepkalnes apgabalā

Number
2295
Title
Jāņa Čakara dainu vākums Liepkalnes apgabalā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 222 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
28-1Pavasar(i) ganidama1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
28-2Pavasar(i) ganôs gāju1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
197-1Aizmirsàs man dziesmiņas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
392-5Kupli auga ozoliņi1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
415-3Neviens mani aizdziedaja1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
480-1Ik vakara dziedàt gāju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
556-1Dziedi, dziedi, maza meita1.2.10. Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
598-2Skaisti dzied ceļa vīri1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
645-2Tâi kalnâ rudzus sēju1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
675-1Lielas meitas ganôs gāja1.3.2.2. malējas,
817-4Gan pazinu to meitiņu1.4.2.3. Nedziedātājiem savas vainas, savi iemesli; kam tādu nav, tas dzied.
1050-3Visas manas skaistas dziesmas1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1936-1Šūpo mani, mamuliņa2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
1942-1Maza, maza es guleju2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
2134-0Ai, mazie puiseniņi2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2181-2Saiminieka bērniņiem2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2258-3Kaķišam bērns nomira2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2261-0Ko, kaķiti, tu domaji2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2482-1Grieze grieza rudzišôs2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2488-3Es savam bāliņam2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
Showing 1-20 of 222 items.
View:
Showing 1-20 of 236 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000391Manuscriptdaina-000391lvNoYesNo
daina-000400Manuscriptdaina-000400lvNoYesNo
daina-002297Manuscriptdaina-002297lvNoYesNo
daina-004821Manuscriptdaina-004821lvNoYesNo
daina-005075Manuscriptdaina-005075lvNoYesNo
daina-005076Manuscriptdaina-005076lvNoYesNo
daina-006157Manuscriptdaina-006157lvNoYesNo
daina-006998Manuscriptdaina-006998lvNoYesNo
daina-007872Manuscriptdaina-007872lvNoYesNo
daina-008300Manuscriptdaina-008300lvNoYesNo
daina-008483Manuscriptdaina-008483lvNoYesNo
daina-009823Manuscriptdaina-009823lvNoYesNo
daina-009824Manuscriptdaina-009824lvNoYesNo
daina-011875aManuscriptdaina-011875alvNoYesNo
daina-017543Manuscriptdaina-017543lvNoYesNo
daina-017829Manuscriptdaina-017829lvNoYesNo
daina-019597Manuscriptdaina-019597lvNoYesNo
daina-019604Manuscriptdaina-019604lvNoYesNo
daina-019978Manuscriptdaina-019978lvNoYesNo
daina-020938Manuscriptdaina-020938lvNoYesNo
Showing 1-20 of 236 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.