Baltijas semināristu dainu vākums Dundagā un Blīdenē

Number
2310
Title
Baltijas semināristu dainu vākums Dundagā un Blīdenē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 261 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
161-4Dziedat, meitas, ka gaidat1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
241-0Dzied', māsiņa, tu pret mani1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
383-2Ak, tu veca māmuļite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
419-2Skaņi skan man balsitis1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
425-8Skanej' meži rītâ agri1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
437-01.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
575-2Dziedat, meitas, ar manim1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
718-1Darbôs gāju dziedadama1.3.3. Dziedāšana ganos.
718-1Dziedi, dziedi, ganu meita1.3.3. Dziedāšana ganos.
1216-1Laima manim laimi lēma2.1.1.2.12. Laima (Dēkla) mūža licēja.
1531-2Pusplāna vien lēcu dancodama:2.1.1.5.10.3. Kūmu deja ar simbolisku nozīmi un pādes daudzināšanu.
1939-0Šūpo mani, dēlu māte2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
2006-2Pusrītiņâ saule lied2.1.1.5.16.12. Māte, mazus bērnus kopjot, redz grūtumus, no kā tēvs svabads.
2077-4Pele brauc, rati čīkst2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2105-11Žūžù, žūžù tu, bērniņ2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2108-2Aijà, aijà, mazi bērni!2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2110-0Velc, pelite, bērnam miegu2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2427-3Rubu, rubu, teteriti2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2661-0Kas man kait nedzīvot2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
2740-2Circenitis sievu veda2.1.2.2.7. Par sīkiem kustoņiem, mušām un kukaiņiem: bambali, blusu un circeni, dunduri, kukaini, lapsenēm, odu, zirnekli, siseni, tārpu, tauriņu.
Showing 1-20 of 261 items.
View:
Showing 1-20 of 278 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001924Manuscriptdaina-001924lvNoYesNo
daina-002794Manuscriptdaina-002794lvNoYesNo
daina-004701Manuscriptdaina-004701lvNoYesNo
daina-005117Manuscriptdaina-005117lvNoYesNo
daina-005118Manuscriptdaina-005118lvNoYesNo
daina-005190Manuscriptdaina-005190lvNoYesNo
daina-007341Manuscriptdaina-007341lvNoYesNo
daina-008784Manuscriptdaina-008784lvNoYesNo
daina-008785Manuscriptdaina-008785lvNoYesNo
daina-008786Manuscriptdaina-008786lvNoYesNo
daina-008787Manuscriptdaina-008787lvNoYesNo
daina-008827Manuscriptdaina-008827lvNoYesNo
daina-008828Manuscriptdaina-008828lvNoYesNo
daina-013114Manuscriptdaina-013114lvNoYesNo
daina-015234Manuscriptdaina-015234lvNoYesNo
daina-017678Manuscriptdaina-017678lvNoYesNo
daina-018600Manuscriptdaina-018600lvNoYesNo
daina-018998Manuscriptdaina-018998lvNoYesNo
daina-019228Manuscriptdaina-019228lvNoYesNo
daina-019308Manuscriptdaina-019308lvNoYesNo
Showing 1-20 of 278 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.