Friča Dumpja dainu vākums Blīdenē

Number
2325
Title
Friča Dumpja dainu vākums Blīdenē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 154 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
30-6Dziedat, meitas, ar manim1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
30-8Nākat, puiši, pie manìm1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
260-3Dziedat, meitas, dziedat, meitas1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
408-4Ta, māmiņa, tava vaina1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
434-0Skaņi, skaņi padziedaju1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
481-3Ik vakara (vakaru) dziedàt gāju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
715-0Dod, Dieviņ, rītu jauku1.3.3. Dziedāšana ganos.
910-9Šovakar man jatop1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
1190-2Māte mani audzinaja2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1218-1Vai, Laimite, Dēkla, Dēkla2.1.1.2.12. Laima (Dēkla) mūža licēja.
1859-0Čuči, guli, man' pādite2.1.1.5.16.1. Šūpuli pakāruši, kūmas iešūpo krustbērnu.
1936-4Šupo mani, māmulite2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
2121-1Vīlu, vālu, vālodzite2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2470-3Gailits saka vistiņai:2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2697-3Mežmalâ ganidama2.1.2.2.5. Par putnu dziesmām un valodu.
2718-1Maza, maza bambalite2.1.2.2.7. Par sīkiem kustoņiem, mušām un kukaiņiem: bambali, blusu un circeni, dunduri, kukaini, lapsenēm, odu, zirnekli, siseni, tārpu, tauriņu.
2812-1Lai bij lepna, kas bij lepna2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2812-1Lai bi lepni, kas bi lepni2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
3429-2Mazajam(i) brāliņam2.2.2.5. Brāļi bagāti, stalti, slaveni.
3472-3Mans brālitis klēti taisa2.2.2.8. Laba satiksme starp brāli un māsu; māsas dzīve bāliņos.
Showing 1-20 of 154 items.
View:
Showing 1-20 of 169 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000445Manuscriptdaina-000445lvNoYesNo
daina-000508aManuscriptdaina-000508alvNoYesNo
daina-003039Manuscriptdaina-003039lvNoYesNo
daina-004958Manuscriptdaina-004958lvNoYesNo
daina-004959Manuscriptdaina-004959lvNoYesNo
daina-005491Manuscriptdaina-005491lvNoYesNo
daina-006177Manuscriptdaina-006177lvNoYesNo
daina-006178Manuscriptdaina-006178lvNoYesNo
daina-010501Manuscriptdaina-010501lvNoYesNo
daina-012938Manuscriptdaina-012938lvNoYesNo
daina-012939Manuscriptdaina-012939lvNoYesNo
daina-013134Manuscriptdaina-013134lvNoYesNo
daina-016807Manuscriptdaina-016807lvNoYesNo
daina-017546Manuscriptdaina-017546lvNoYesNo
daina-019408Manuscriptdaina-019408lvNoYesNo
daina-022760Manuscriptdaina-022760lvNoYesNo
daina-024954Manuscriptdaina-024954lvNoYesNo
daina-025124Manuscriptdaina-025124lvNoYesNo
daina-025125Manuscriptdaina-025125lvNoYesNo
daina-026331Manuscriptdaina-026331lvNoYesNo
Showing 1-20 of 169 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.