J. Dzensteina dainu vākums Ķēčos

Number
2327
Title
J. Dzensteina dainu vākums Ķēčos
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 291 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
109-0Jo es bēdu bēdajos1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
111-0Kas ielēca man raudot1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
230-0Kur rudeni tie ziediņi1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
281-3Puķe, puķe, roze, roze1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
318-0Aiz kalniņa meitas dzied1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
383-5Lustitèm nevareju1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
454-0Dziedam, meitas, vakarâ(i)1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
624-6Lai kuļ riju, kas kuļ riju1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
744-3Dod', Dieviņ, ganôs iet1.3.3. Dziedāšana ganos.
744-3Dod', Dieviņ, ganôs ieti1.3.3. Dziedāšana ganos.
988-1Dziedam, meitas, lustejam1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1011-0Labak dziedu kāj's audama1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1257-1Jūdz', tautieti, kumeliņu2.1.1.3. Raudzības.
1341-1Šuj, māmiņa, manim kreklu2.1.1.5.4. Ģērbj un tīsta pādi, un ved pie kristības.
1991-0Divi bija, kas tie bija2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
1991-0Divi, divi, kas tie divi2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
2116-0Velc, pelite, saldu miegu2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2186-3Sitam, kaunam mušas, ežus2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2366-0Ar vilciņu arti gāju2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2453-0Visi putni koši dzied2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
Showing 1-20 of 291 items.
View:
Showing 1-20 of 324 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001432Manuscriptdaina-001432lvNoYesNo
daina-001459Manuscriptdaina-001459lvNoYesNo
daina-003661Manuscriptdaina-003661lvNoYesNo
daina-004071Manuscriptdaina-004071lvNoYesNo
daina-004689Manuscriptdaina-004689lvNoYesNo
daina-005834Manuscriptdaina-005834lvNoYesNo
daina-008132Manuscriptdaina-008132lvNoYesNo
daina-009112Manuscriptdaina-009112lvNoYesNo
daina-009113Manuscriptdaina-009113lvNoYesNo
daina-011180Manuscriptdaina-011180lvNoYesNo
daina-011181Manuscriptdaina-011181lvNoYesNo
daina-011415Manuscriptdaina-011415lvNoYesNo
daina-013351Manuscriptdaina-013351lvNoYesNo
daina-013967Manuscriptdaina-013967lvNoYesNo
daina-018395Manuscriptdaina-018395lvNoYesNo
daina-018396Manuscriptdaina-018396lvNoYesNo
daina-019361Manuscriptdaina-019361lvNoYesNo
daina-020011Manuscriptdaina-020011lvNoYesNo
daina-021983Manuscriptdaina-021983lvNoYesNo
daina-022974Manuscriptdaina-022974lvNoYesNo
Showing 1-20 of 324 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.