Jāņa Ģirģeņa dainu vākums Vatranē

Number
2356
Title
Jāņa Ģirģeņa dainu vākums Vatranē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 231 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
28-0Pavasari (Pa vasaru) ganidama (ganôs gāju)1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
256-0Viņâ pusê Daugavai1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
413-1Nedod Dievs tur aiziet1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
453-0Dziedat, meitas, vakarâ1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
485-0Skaisti dzied jaunas meitas1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
515-4Skaisti dzied, gari velk1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
598-1Braucin brauca Rēvelnieki1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
954-0Pa godami dziedat, meitas1.4.3.5. Meitām godīgi jādzied. - Kāzās atļautas negoda dziesmas.
972-0Brokastiņas, māmuliņa1.4.4. Maksa par dziedāšanu.
1326-6Skudre ceļu pārteceja2.1.1.5.2. Kūmu rīkošanās, kūmās ejot; simboliski līdzekļi un zīmes.
1506-1Mazajami bērniņami2.1.1.5.10.2. Vecmāte, vaj nesēja ģērbj pādi un pasniedz to krusttēvam, vaj krustmātei.
1506-1Mazajam bērniņam2.1.1.5.10.2. Vecmāte, vaj nesēja ģērbj pādi un pasniedz to krusttēvam, vaj krustmātei.
1710-2Māte mani mazu kūla2.1.1.5.14.6. Kur šūpulis karams?
1785-0Tautiešiem nabagiem2.1.1.5.15.5. Devīgos slavē, sīkstos peļ un piezobo.
1899-0Šūpojies', šūpolit2.1.1.5.16.4. Nākamais arājiņš, kunga darbinieks un ķeizara kara vīrs, dravinieks, laivinieks, ganiņš.
1991-1Divi vien, divi vien2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
1991-1Divi bija, divi bija2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
2133-0Ai, mazàs meitenites2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2183-0Saimenieka bērniņiem2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2258-3Kaķišam bērns nomira2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Showing 1-20 of 231 items.
View:
Showing 1-20 of 255 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000377Manuscriptdaina-000377lvNoYesNo
daina-002994Manuscriptdaina-002994lvNoYesNo
daina-002995Manuscriptdaina-002995lvNoYesNo
daina-002996Manuscriptdaina-002996lvNoYesNo
daina-002997Manuscriptdaina-002997lvNoYesNo
daina-005024Manuscriptdaina-005024lvNoYesNo
daina-005804Manuscriptdaina-005804lvNoYesNo
daina-005805Manuscriptdaina-005805lvNoYesNo
daina-006212Manuscriptdaina-006212lvNoYesNo
daina-006521Manuscriptdaina-006521lvNoYesNo
daina-007866Manuscriptdaina-007866lvNoYesNo
daina-010826Manuscriptdaina-010826lvNoYesNo
daina-010972Manuscriptdaina-010972lvNoYesNo
daina-010973Manuscriptdaina-010973lvNoYesNo
daina-013811Manuscriptdaina-013811lvNoYesNo
daina-015059Manuscriptdaina-015059lvNoYesNo
daina-015060Manuscriptdaina-015060lvNoYesNo
daina-015975Manuscriptdaina-015975lvNoYesNo
daina-017191Manuscriptdaina-017191lvNoYesNo
daina-017192Manuscriptdaina-017192lvNoYesNo
Showing 1-20 of 255 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.