Jakobsonu Ernsta dainu vākums Kuldīgas Kalnamuižā

Number
2392
Title
Jakobsonu Ernsta dainu vākums Kuldīgas Kalnamuižā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 596 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
12-3Teic man dziesmu, māmuliņa1.1.3. Kas māca dziesmas?
24-1Dziedi grazni, gana meita1.1.3. Kas māca dziesmas?
30-6Man bij dziesmu trīs pūriņu1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
75-1Ku vēl otra tik lustiga1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
206-3Kad es augu pie māmiņas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
206-3Kad es augu pie māmiņas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
224-4Kalnê kāpu es dziedàt1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
251-2Zied ābele pret ābeli1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
340-1Klausies, mana māmuļite1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
359-2Uzkliegdama es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
382-0Grazni dzied lakstigala1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
382-10Ak tu krupi, Dobelnieks1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
408-3Tava vaina, māmuļite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
454-3Dziedu, dziedu vakarâ1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
477-3Dziedadama vien staigaju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
496-12Skaņi dziedu, nokliedzos1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
582-3Sēd' blakàm, tautu dēls1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
675-5Meitas gāja maltuvê1.3.2.2. malējas,
703-2Meitas mani gulèt veda1.3.2.3. vērpējas,
708-1Gauži raud sila priede1.3.2.4. dravnieki, zvejnieki,medinieki, mežā braucēji u.c.
Showing 1-20 of 596 items.
View:
Showing 1-20 of 727 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000076Manuscriptdaina-000076lvNoYesNo
daina-000077Manuscriptdaina-000077lvNoYesNo
daina-000242Manuscriptdaina-000242lvNoYesNo
daina-000501Manuscriptdaina-000501lvNoYesNo
daina-001009Manuscriptdaina-001009lvNoYesNo
daina-002458Manuscriptdaina-002458lvNoYesNo
daina-002459Manuscriptdaina-002459lvNoYesNo
daina-002460Manuscriptdaina-002460lvNoYesNo
daina-002461Manuscriptdaina-002461lvNoYesNo
daina-002633Manuscriptdaina-002633lvNoYesNo
daina-002946Manuscriptdaina-002946lvNoYesNo
daina-002947Manuscriptdaina-002947lvNoYesNo
daina-002948Manuscriptdaina-002948lvNoYesNo
daina-004236Manuscriptdaina-004236lvNoYesNo
daina-004237Manuscriptdaina-004237lvNoYesNo
daina-004368Manuscriptdaina-004368lvNoYesNo
daina-004553Manuscriptdaina-004553lvNoYesNo
daina-004600Manuscriptdaina-004600lvNoYesNo
daina-004956Manuscriptdaina-004956lvNoYesNo
daina-005860Manuscriptdaina-005860lvNoYesNo
Showing 1-20 of 727 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.