Jēkaba Ķemera dainu vākums Mēdzūlā

Number
2433
Title
Jēkaba Ķemera dainu vākums Mēdzūlā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 239 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
31-0Bij man (Man bij) dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
31-2Kad es biju jauna meita1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
85-0Lustit' manu, līgsmit' manu1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
126-3Kas dzirdeja, tie sacija1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
126-12Dzied jaunie kaŗa vīri1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
221-0Es to savu māmuliti (māmuliņu)1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-4Uz cintiņa dziedàt kāpu1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-4Kalnâ kāpu es dziedàt1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
226-0Žēlabàm nevareju1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
238-1Vaj tadēļ veca biju1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
515-0Skaisti dziedu, gari vilku (velku)1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
556-0Dziedi skaņi, maza meita1.2.10. Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
753-0Skaņi dzied tautu meita1.3.3. Dziedāšana ganos.
760-4Visas tērces, purvmalites1.3.3. Dziedāšana ganos.
878-0Ko, vecais, tu dziedaji1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
1016-2Dziesmiņ' manu raženo1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1050-5Visas manas skaistas dziesmas1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1174-0Visas dienas man zinamas2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1833-1Māršiņ, brāļa līgaviņa2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
2133-1Sīkas, mazas man māsiņas2.1.2.2.1. Dažāda satura.
Showing 1-20 of 239 items.
View:
Showing 1-20 of 313 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000546Manuscriptdaina-000546lvNoYesNo
daina-000547Manuscriptdaina-000547lvNoYesNo
daina-000548Manuscriptdaina-000548lvNoYesNo
daina-000588Manuscriptdaina-000588lvNoYesNo
daina-001152Manuscriptdaina-001152lvNoYesNo
daina-001602Manuscriptdaina-001602lvNoYesNo
daina-001603Manuscriptdaina-001603lvNoYesNo
daina-001646Manuscriptdaina-001646lvNoYesNo
daina-001647Manuscriptdaina-001647lvNoYesNo
daina-002548Manuscriptdaina-002548lvNoYesNo
daina-002587Manuscriptdaina-002587lvNoYesNo
daina-002629Manuscriptdaina-002629lvNoYesNo
daina-002660Manuscriptdaina-002660lvNoYesNo
daina-002782Manuscriptdaina-002782lvNoYesNo
daina-006496Manuscriptdaina-006496lvNoYesNo
daina-006916Manuscriptdaina-006916lvNoYesNo
daina-006917Manuscriptdaina-006917lvNoYesNo
daina-006918Manuscriptdaina-006918lvNoYesNo
daina-009191Manuscriptdaina-009191lvNoYesNo
daina-009264Manuscriptdaina-009264lvNoYesNo
Showing 1-20 of 313 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.