Andreja Kopes dainu vākums

Number
2453
Title
Andreja Kopes dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 242 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
29-2Man bij dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
199-0Dziedat, meitas, kam ir lustes1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
384-01.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
572-1Ar meitàm man dziedàt1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
627-1Kur bijat, jaunas meitas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
637-0Pārnāk zosis klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
637-0Pārskrej zoses klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
664-0Es dzirdeju kaimiņôs1.3.2.2. malējas,
681-0Noŗūcàs dzirnaviņas1.3.2.2. malējas,
703-5Meitas mani krūmôs vilka1.3.2.3. vērpējas,
957-0Dziesmas dēļ, labi (sveši) ļaudis1.4.3.6. Apmierinās bez naida, sader; apdziedātie neņem ļaunā.
973-2Dziedi daiļi, lakstigala,
980-3Visas manas daiļas dziesmas1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1283-0Vienas kūmas kalniņâ2.1.1.5.1. Aicina kūmās; krustību svētrītu sanāk lūgtās kūmas.
1385-2Pieci bēri kumeliņi2.1.1.5.7. Saņem un apkopj kūmu zirgus.
1496-0Māmiņa mīļà, še tev naudiņa2.1.1.5.10.2. Vecmāte, vaj nesēja ģērbj pādi un pasniedz to krusttēvam, vaj krustmātei.
1541-1Krusta mātes vaina bija2.1.1.5.10.3. Kūmu deja ar simbolisku nozīmi un pādes daudzināšanu.
1597-6Sēd', Trīnite, tu pie galda2.1.1.5.12.2. Kūmas met pādei naudu naudu un citas dāvanas. (Sk. ari tālāk: 15. Naudas un dāvanu došana bērnu šūpojot.)
1962-0Auklè meitu, māmulit2.1.1.5.16.8. Kas vecākiem vairāk pa prātam, dēli vaj meitas? - Tēvam dēli, mātei meitas.
1979-2Es savai māmiņai2.1.1.5.16.9. Meitu mātei rūpes un grūtumi, svešai (dēlu) mātei vieglas dienas.
Showing 1-20 of 242 items.
View:
Showing 1-20 of 314 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000416Manuscriptdaina-000416lvNoYesNo
daina-002319Manuscriptdaina-002319lvNoYesNo
daina-002320Manuscriptdaina-002320lvNoYesNo
daina-007270Manuscriptdaina-007270lvNoYesNo
daina-007271Manuscriptdaina-007271lvNoYesNo
daina-008163Manuscriptdaina-008163lvNoYesNo
daina-008250Manuscriptdaina-008250lvNoYesNo
daina-008251Manuscriptdaina-008251lvNoYesNo
daina-008378Manuscriptdaina-008378lvNoYesNo
daina-008519Manuscriptdaina-008519lvNoYesNo
daina-008630Manuscriptdaina-008630lvNoYesNo
daina-011090Manuscriptdaina-011090lvNoYesNo
daina-013437Manuscriptdaina-013437lvNoYesNo
daina-014308Manuscriptdaina-014308lvNoYesNo
daina-014309Manuscriptdaina-014309lvNoYesNo
daina-015002Manuscriptdaina-015002lvNoYesNo
daina-015289Manuscriptdaina-015289lvNoYesNo
daina-015520Manuscriptdaina-015520lvNoYesNo
daina-018170Manuscriptdaina-018170lvNoYesNo
daina-018292Manuscriptdaina-018292lvNoYesNo
Showing 1-20 of 314 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.