Jāņa Kovaļevska dainu vākums

No.
2456
Title
Jāņa Kovaļevska dainu vākums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 674 items.
ThumbnailUnit No.pp.TitleCategories 
 
#DS-2456-15-015-0Dziesmiņ' mana, kà dziedama1.1.3. Kas māca dziesmas?
#DS-2456-30-730-7Man bij dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
#DS-2456-95-195-1Pateiciet man dziesmiņu1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
#DS-2456-126-0126-0Dziedu, dziedu, ko es dziedu1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
#DS-2456-126-1126-1Dziedu, dziedu, ko es dziedu1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
#DS-2456-209-0209-0Nav vairs man tàs vaļiņas;1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
#DS-2456-284-0284-0Dziedam divi, dziedam divi1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
#DS-2456-381-11381-11Aia, lielà Sesavite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
#DS-2456-382-7382-7Ak tu krupis, tautu meita1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
401-1Krūmi, meži, balti kārkli1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
#DS-2456-437-2437-2Lēni, lēni padziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
#DS-2456-437-2437-2Lēni, lēni padziedam1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
#DS-2456-470-1470-1Škurstinieku veci puiši1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
#DS-2456-496-14496-14Uz to pusi vien dziedaju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
#DS-2456-520-0520-0Tāļu, tāļu suņi rēja1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
#DS-2456-556-1556-1Dziedi daiļi, maza meita1.2.10. Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
#DS-2456-636-1636-1Talka nāca sētiņâ1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
#DS-2456-637-1637-1Pāriet zosis klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
637-1Pāriet zosis klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
#DS-2456-637-3637-3Pāriet zosis klaigadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
Showing 1-20 of 674 items.
View:
Showing 1-20 of 765 items.
ThumbnailTypeFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000125Manuscriptdaina-000125lvNoYesNo
daina-000503Manuscriptdaina-000503lvNoYesNo
daina-001315Manuscriptdaina-001315lvNoYesNo
daina-001578Manuscriptdaina-001578lvNoYesNo
daina-001648Manuscriptdaina-001648lvNoYesNo
daina-002500Manuscriptdaina-002500lvNoYesNo
daina-003738Manuscriptdaina-003738lvNoYesNo
daina-004532Manuscriptdaina-004532lvNoYesNo
daina-004591Manuscriptdaina-004591lvNoYesNo
daina-005550Manuscriptdaina-005550lvNoYesNo
daina-005551Manuscriptdaina-005551lvNoYesNo
daina-005552Manuscriptdaina-005552lvNoYesNo
daina-005961Manuscriptdaina-005961lvNoYesNo
daina-006359Manuscriptdaina-006359lvNoYesNo
daina-006580Manuscriptdaina-006580lvNoYesNo
daina-006997Manuscriptdaina-006997lvNoYesNo
daina-007003Manuscriptdaina-007003lvNoYesNo
daina-007007Manuscriptdaina-007007lvNoYesNo
daina-008220Manuscriptdaina-008220lvNoYesNo
daina-008252Manuscriptdaina-008252lvNoYesNo
Showing 1-20 of 765 items.
Showing 1-20 of 138 items.
#LocationRelationDateTypeCategoryVietas tipsText fragment
   
1Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 34801-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
2Ūziņi
(Ūziņi, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads)
Text unit - 6427-4(not set)Place of recording(not set)Ciems
3Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 8642-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
4Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 8286-5(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
5Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 8170-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
6Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 8025-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
7Jaunlaicene
(Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads)
Text unit - 7962-0(not set)Place of recording(not set)Ciems
8Krote
(Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads)
Text unit - 7949-3(not set)Place of recording(not set)Ciems
9Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 7940-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
10Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 7652-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
11Blīdene
(Blīdene, Blīdenes pagasts, Brocēnu novads)
Text unit - 7157-3(not set)Place of recording(not set)Ciems
12Kabile
(Kabile, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads)
Text unit - 7157-3(not set)Place of recording(not set)Ciems
13Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
Text unit - 7152-0(not set)Place of recording(not set)Pilsēta
14Liezēre
(Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads)
Text unit - 7095-0(not set)Place of recording(not set)Ciems
15Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 6756-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals
16Gulbene
(Gulbene, Gulbenes novads)
Text unit - 6756-0(not set)Place of recording(not set)Pilsēta
17Nīgrande
(Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads)
Text unit - 26135-0(not set)Place of recording(not set)Ciems
18Liezēre
(Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads)
Text unit - 8736-0(not set)Place of recording(not set)Ciems
19Iecava
(Iecava, Iecavas novads)
Text unit - 25436-8(not set)Place of recording(not set)Ciems
20Kurzeme
(Latvija)
Text unit - 25376-0(not set)Place of recording(not set)Reģions, apgabals

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.