Brenča Krumberga dainu vākums Odzienā

Number
2465
Title
Brenča Krumberga dainu vākums Odzienā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 292 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
13-1Māci mani, māmuliņa1.1.3. Kas māca dziesmas?
52-6Dziedat, meitas, ko gaidat?1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
125-0Ai, tu (Ai,) manu mīkstu sirdi!1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
126-7Neba (Nele, Ne jau, Ne nu, Ne vis) lielas lustes dēļ1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
127-1Sīki dziedu dziedadama1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
286-6Es dziedàt vien dziedatu1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
583-0Dzied' ar mani, tautu meita1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
626-0Ņem, bāliņ, Igaunieti1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
760-4Visas purvu purvmalites (purvmaliņas)1.3.3. Dziedāšana ganos.
909-2Aizsamirsa man dziesmiņa1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
918-0Dziesma būtu, dziesma būtu1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
918-0Dziesma būtu, dziesma būtu1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
944-1Ziņģèt māku, trallàt māku1.4.3.4. Ne dziedāt vien jāmāk, jāmāk un jādara ari darbs.
1016-0Mazi bērni daiļu dziesmu1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1711-1Māte mani mazu kūla2.1.1.5.14.6. Kur šūpulis karams?
1943-0Maza, maza es guleju2.1.1.5.16.7. Nākamā tautu līgaviņa, tautu malējiņa; jau šūpulī izredzēta.
1956-0Auklej', māte, meitu savu2.1.1.5.16.8. Kas vecākiem vairāk pa prātam, dēli vaj meitas? - Tēvam dēli, mātei meitas.
1991-1Divi vien, divi vien2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
1997-0Guli miegu, māmuļiņa2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
2276-0Šļūcu, šļūcu, vērpu, vērpu2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Showing 1-20 of 292 items.
View:
Showing 1-20 of 350 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000113Manuscriptdaina-000113lvNoYesNo
daina-001562Manuscriptdaina-001562lvNoYesNo
daina-001635Manuscriptdaina-001635lvNoYesNo
daina-001670Manuscriptdaina-001670lvNoYesNo
daina-003771Manuscriptdaina-003771lvNoYesNo
daina-007550Manuscriptdaina-007550lvNoYesNo
daina-008149Manuscriptdaina-008149lvNoYesNo
daina-009249Manuscriptdaina-009249lvNoYesNo
daina-010403Manuscriptdaina-010403lvNoYesNo
daina-010541Manuscriptdaina-010541lvNoYesNo
daina-010542Manuscriptdaina-010542lvNoYesNo
daina-010730Manuscriptdaina-010730lvNoYesNo
daina-011509Manuscriptdaina-011509lvNoYesNo
daina-015995Manuscriptdaina-015995lvNoYesNo
daina-017830Manuscriptdaina-017830lvNoYesNo
daina-017848Manuscriptdaina-017848lvNoYesNo
daina-018129Manuscriptdaina-018129lvNoYesNo
daina-018401Manuscriptdaina-018401lvNoYesNo
daina-018402Manuscriptdaina-018402lvNoYesNo
daina-018467Manuscriptdaina-018467lvNoYesNo
Showing 1-20 of 350 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.