Pētera Lielupa dainu vākums Vecpiebalgā

Number
2497
Title
Pētera Lielupa dainu vākums Vecpiebalgā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 56 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
425-9Tec', saulite, rīta agri1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
578-01.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
578Dziedat (Dziediet), meitas, manu dziesmu,
869-4Ko tu dziedi, rumbas kaklis1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
869-4Ko tu dziedi, tautu meita1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
877-1Ko tu dziedi, rumbas kaklis1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
2105-2Čuči, guli, lāča bērns2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2312-02.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2321-0Vilciņš zaķi aicinaja2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2748-1Odiņš kūla masaliņu2.1.2.2.7. Par sīkiem kustoņiem, mušām un kukaiņiem: bambali, blusu un circeni, dunduri, kukaini, lapsenēm, odu, zirnekli, siseni, tārpu, tauriņu.
4081-2Kūko, mana dzeguzite2.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
6182-1Pļavâ gāju siena pļaut2.4.3.2. Vaiņags.
6414-0Tu, puisiti, teļa putra, 2.4.3.3. Gredzens.
7307-0Raibus cimdus noadiju2.4.5.8.5. Ada cimdus, zeķes.
8457-2Gulbis guļ ezerâ2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8834-3Peldi, peldi, rīta rasa2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
8980-1Sēnaliņa gaisâ skrēja2.4.6.1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, mēlnesība.
9808-0Es par puisi nebēdaju2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10232-1Māte mani solìt sola2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10297-1Es izvilku miežam sulu2.4.7.1. Meitu dziesmas.
Showing 1-20 of 56 items.
View:
Showing 1-20 of 50 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-007430Manuscriptdaina-007430lvNoYesNo
daina-007431Manuscriptdaina-007431lvNoYesNo
daina-007432Manuscriptdaina-007432lvNoYesNo
daina-010078Manuscriptdaina-010078lvNoYesNo
daina-010087Manuscriptdaina-010087lvNoYesNo
daina-010133Manuscriptdaina-010133lvNoYesNo
daina-019168Manuscriptdaina-019168lvNoYesNo
daina-021429Manuscriptdaina-021429lvNoYesNo
daina-034092Manuscriptdaina-034092lvNoYesNo
daina-048448Manuscriptdaina-048448lvNoYesNo
daina-050549Manuscriptdaina-050549lvNoYesNo
daina-057062Manuscriptdaina-057062lvNoYesNo
daina-063316Manuscriptdaina-063316lvNoYesNo
daina-066487Manuscriptdaina-066487lvNoYesNo
daina-067347Manuscriptdaina-067347lvNoYesNo
daina-072234Manuscriptdaina-072234lvNoYesNo
daina-075211Manuscriptdaina-075211lvNoYesNo
daina-075925Manuscriptdaina-075925lvNoYesNo
daina-081110Manuscriptdaina-081110lvNoYesNo
daina-081823Manuscriptdaina-081823lvNoYesNo
Showing 1-20 of 50 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.