Bernharda Liepiņa dainu vākums Viskaļos

Number
2498
Title
Bernharda Liepiņa dainu vākums Viskaļos
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 477 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
28-1Pavasar(i) ganidama1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
28-1Pavasar(i) ganidama1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
60-1Bāliņos dzīvodama1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
80-1Lai rāj kungi, ko rāj kungi1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
85-1Lustit mana, līgsmit mana1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
92-1I dziedàt nedziedaju1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
194-5Es bij' liela dziedataja1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
210-1Rāj man' kungi, rāj bāliņi1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
286-5Es dziedàt vien dziedatu1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
381-3Ai, upmale, upmalite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
417-1Kakliņ manu, ai kakliņ1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
453-1Dziedat, meitas, vakarâ1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
632-1Linu druvu daiedama1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
740-1Kādu dziesmu dziedasim1.3.3. Dziedāšana ganos.
740-4No rītiņa paģiràm1.3.3. Dziedāšana ganos.
744-2Labak gāju ganiņôs1.3.3. Dziedāšana ganos.
787-3Skaisti dzied jaunas meitas1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
808-2Labak, meitas, padziedam1.4.2.2. Labāk dziedāt, ne kā niekus runāt.
817-2Es pazinu to meitiņu1.4.2.3. Nedziedātājiem savas vainas, savi iemesli; kam tādu nav, tas dzied.
877-1Ko tu dziedi, rumbas kaklis1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
Showing 1-20 of 477 items.
View:
Showing 1-20 of 495 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000389Manuscriptdaina-000389lvNoYesNo
daina-000859Manuscriptdaina-000859lvNoYesNo
daina-001035Manuscriptdaina-001035lvNoYesNo
daina-001156Manuscriptdaina-001156lvNoYesNo
daina-001272Manuscriptdaina-001272lvNoYesNo
daina-002212aManuscriptdaina-002212alvNoYesNo
daina-002213Manuscriptdaina-002213lvNoYesNo
daina-002214Manuscriptdaina-002214lvNoYesNo
daina-002504Manuscriptdaina-002504lvNoYesNo
daina-003794Manuscriptdaina-003794lvNoYesNo
daina-004537Manuscriptdaina-004537lvNoYesNo
daina-008195Manuscriptdaina-008195lvNoYesNo
daina-009051Manuscriptdaina-009051lvNoYesNo
daina-009059Manuscriptdaina-009059lvNoYesNo
daina-009139Manuscriptdaina-009139lvNoYesNo
daina-009494Manuscriptdaina-009494lvNoYesNo
daina-009629Manuscriptdaina-009629lvNoYesNo
daina-009809Manuscriptdaina-009809lvNoYesNo
daina-010135Manuscriptdaina-010135lvNoYesNo
daina-010514Manuscriptdaina-010514lvNoYesNo
Showing 1-20 of 495 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.