Medarnieka dainu vākums Gulbenē

Number
2519
Title
Medarnieka dainu vākums Gulbenē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 270 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
63-2Lai dzīvoju, cik dzīvoju1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
296-1Palīdz', puisi, man dziedàt1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
330-1Dziedu smalki, dziedu rupi1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
351-1Aizvilkdama es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
356-1Pulka meitu dziedataju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
428-1Trīc mežiņi, skan āriņi1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
515-1Skaistas dziesmas vien dziedaju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
585-1Dzer un dziedi, tautu meita1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
725-1Gana dziedu, gana raudu1.3.3. Dziedāšana ganos.
782-1Labak manu iesaliņu1.4.1. Pie pilna kausa pieder jautra dziesma.
928-1Ne visàm dziesmiņàm1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
950-1Kaunies, meita, ka kaunies1.4.3.5. Meitām godīgi jādzied. - Kāzās atļautas negoda dziesmas.
980-1Man bij daudz skaistu dziesmu1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1016-2Man bij viena skaista dziesma1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1506-1Mazajam bērniņam2.1.1.5.10.2. Vecmāte, vaj nesēja ģērbj pādi un pasniedz to krusttēvam, vaj krustmātei.
1951-1Ko bērzam lapas dara?2.1.1.5.16.8. Kas vecākiem vairāk pa prātam, dēli vaj meitas? - Tēvam dēli, mātei meitas.
2075-1Pele brauc, vāģi čīkst2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2251-2Nu aizgāja melni runči2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2470-1Gailits prasa vistiņai:2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2694-1Caune vilka audekliņu2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
Showing 1-20 of 270 items.
View:
Showing 1-20 of 449 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000907Manuscriptdaina-000907lvNoYesNo
daina-003877Manuscriptdaina-003877lvNoYesNo
daina-003878Manuscriptdaina-003878lvNoYesNo
daina-004180Manuscriptdaina-004180lvNoYesNo
daina-004181Manuscriptdaina-004181lvNoYesNo
daina-004338Manuscriptdaina-004338lvNoYesNo
daina-005378Manuscriptdaina-005378lvNoYesNo
daina-005379Manuscriptdaina-005379lvNoYesNo
daina-006542Manuscriptdaina-006542lvNoYesNo
daina-006543Manuscriptdaina-006543lvNoYesNo
daina-008935Manuscriptdaina-008935lvNoYesNo
daina-009451Manuscriptdaina-009451lvNoYesNo
daina-010632Manuscriptdaina-010632lvNoYesNo
daina-010633Manuscriptdaina-010633lvNoYesNo
daina-010809Manuscriptdaina-010809lvNoYesNo
daina-011098Manuscriptdaina-011098lvNoYesNo
daina-011575Manuscriptdaina-011575lvNoYesNo
daina-015071Manuscriptdaina-015071lvNoYesNo
daina-018061Manuscriptdaina-018061lvNoYesNo
daina-018062Manuscriptdaina-018062lvNoYesNo
Showing 1-20 of 449 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.