J. Meldera dainu vākums Rūjienā

Number
2524
Title
J. Meldera dainu vākums Rūjienā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 326 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
74-0Ko bij man tam darìt1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
112-1Kas tiek man daudz raudot1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
195-2Dziedataja es meitiņa1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
220-0Nedod' mani, māmuliņa1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
230-0Kur rudeni tie ziediņi1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
250-10Svelp irbite siliņâ1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
281-91.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
294-1Dziedat, meitas, manu dziesmu1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
311-0Ne ar vienu nevedàs1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
355-0Puiša balsi es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
399-3Kas ta tāda dziedataja1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
431-1Trīcin trīc ta pusite1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
439-0Netīšam nodziedaju1.2.7. Aizsmakuse balss. Balss jāsargā no maitāšanas.
497-0Virķenâ es dziedaju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
572-4Dziediet, meitas, ar manim1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
572-4Dziedat, meitas, ar manim1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
578-0Dziedat (Dziediet), meitas, manu dziesmu1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
624-0Kas guļ miegu, lai guļ miegu1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
808-4Labak dziedu labu dziesmu1.4.2.2. Labāk dziedāt, ne kā niekus runāt.
846-0Tīra goda ta meitiņa1.4.2.3. Nedziedātājiem savas vainas, savi iemesli; kam tādu nav, tas dzied.
Showing 1-20 of 326 items.
View:
Showing 1-20 of 438 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000998Manuscriptdaina-000998lvNoYesNo
daina-001481Manuscriptdaina-001481lvNoYesNo
daina-002239Manuscriptdaina-002239lvNoYesNo
daina-002536Manuscriptdaina-002536lvNoYesNo
daina-002684Manuscriptdaina-002684lvNoYesNo
daina-002912Manuscriptdaina-002912lvNoYesNo
daina-003586Manuscriptdaina-003586lvNoYesNo
daina-003646Manuscriptdaina-003646lvNoYesNo
daina-003647Manuscriptdaina-003647lvNoYesNo
daina-003648Manuscriptdaina-003648lvNoYesNo
daina-003845Manuscriptdaina-003845lvNoYesNo
daina-003980Manuscriptdaina-003980lvNoYesNo
daina-004347Manuscriptdaina-004347lvNoYesNo
daina-004858Manuscriptdaina-004858lvNoYesNo
daina-005414Manuscriptdaina-005414lvNoYesNo
daina-005415Manuscriptdaina-005415lvNoYesNo
daina-005416Manuscriptdaina-005416lvNoYesNo
daina-005599Manuscriptdaina-005599lvNoYesNo
daina-006368Manuscriptdaina-006368lvNoYesNo
daina-007291Manuscriptdaina-007291lvNoYesNo
Showing 1-20 of 438 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.