Jāņa Meņģeļa dainu vākums Cēsīs

Number
2526
Title
Jāņa Meņģeļa dainu vākums Cēsīs
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 167 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
45-0Man bij dziesmu vācelite1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
107-3Lai bēdaja velns par bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
107-3Lai bēdaja velns par bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
238-1Vaj tadēļ veca biju1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
431-6Kur meitiņas, kur māsiņas1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
431-6Kur meitiņas, kur māsiņas1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
474-1Dziedadama ceļu gāju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
619-3Jau es biju piekususi1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
909-2Aizmirsàs man dziesmiņa1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
909-2Aizsamirsa man dziesmiņa1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
1176-1Laime, laime tam dēlam2.1.1.2.11. Kad un kur dzimis? Kāds cerams iespaids uz bērnu?
1833-1Māršiņ, mana brāļa sieva2.1.1.5.15.6. Dod, vaj sola lietišķas dāvanas: krekliņus, micītes, jostiņu, palagu, vilnani u.c.; zirgu, govis, aitas; bites.
1997-1Guli miegu, māmuliņa2.1.1.5.16.11. Vecākiem rūpes par bērnu apgādāšanu, sevišķi mātei par meitas pūru.
2173-0Mazajàm meitiņàm2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2173-0Mazajàm meitiņàm2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2360-1Adiet, meitas, ko adiet2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2363-0Ai, vilciņ, ai, vilciņ2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2373-2Ar vilciņu Rìgâ braucu2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2632-0Cīrulitis alu dara2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2760-2Ai, zaļà bērzu birze2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
Showing 1-20 of 167 items.
View:
Showing 1-20 of 200 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000692Manuscriptdaina-000692lvNoYesNo
daina-001424Manuscriptdaina-001424lvNoYesNo
daina-002779Manuscriptdaina-002779lvNoYesNo
daina-005428Manuscriptdaina-005428lvNoYesNo
daina-005429Manuscriptdaina-005429lvNoYesNo
daina-006042Manuscriptdaina-006042lvNoYesNo
daina-006043Manuscriptdaina-006043lvNoYesNo
daina-008083Manuscriptdaina-008083lvNoYesNo
daina-010411Manuscriptdaina-010411lvNoYesNo
daina-010412Manuscriptdaina-010412lvNoYesNo
daina-010438Manuscriptdaina-010438lvNoYesNo
daina-012790Manuscriptdaina-012790lvNoYesNo
daina-016596Manuscriptdaina-016596lvNoYesNo
daina-016597Manuscriptdaina-016597lvNoYesNo
daina-018492Manuscriptdaina-018492lvNoYesNo
daina-019952Manuscriptdaina-019952lvNoYesNo
daina-019953Manuscriptdaina-019953lvNoYesNo
daina-021978Manuscriptdaina-021978lvNoYesNo
daina-022067Manuscriptdaina-022067lvNoYesNo
daina-025500Manuscriptdaina-025500lvNoYesNo
Showing 1-20 of 200 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.