Mežiņa dainu vākums Brambergā

Number
2532
Title
Mežiņa dainu vākums Brambergā
Transcription progress
0% Complete
6% Complete
94% Complete
Showing 1-20 of 29 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
2077-5Pele brauca, rati čīkst2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2103-0Čučiet, guliet, mazi bērni2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2105-7Čuči, guli, mazs bērniņ2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2107-6Aijà, bērniņ, aijà!2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2124-0Vidžu, vadžu, vālodzite2.1.2.1. Lolojamās jeb šūpuļa dziesmas.
2186-5Sitam ežus, kaujam ežus2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2188-0Suns sita bungas2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2206-2Vecais tēvs uz aku tup, 2.1.2.2.1. Dažāda satura.
2282-0Čīku, čīku, grabu, grabu,-2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2373-1Ar vilciņu Rìgâ braucu2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2373-1Ar vilciņu Rìgâ braucu2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2426-0Dūku, dūku, baloditi2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2470-6Čipu, čapu, vist' ar gaili2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2477-0Cibu, cabu, cābuliti2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2554-3Dūku, dūku, balodit2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2626-0Cīruliti mazputniņ2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2692-6Viens gans nomira, citi gani raudaja.2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
2692-6Viens gans nomira, citi gani raudaja.2.1.2.2.4. Par mežu, meža māti, putnu kāzām un dažādiem zvēriem un putniem kopā.
12007-1Lieli puiši, mazi puiši2.4.7.3. Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vaj puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanās un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi.
12640-1Saimniek' meita bajarite2.4.7. Jaunekļu, puišu un meitu, savstarpēja satiksme.
Showing 1-20 of 29 items.
View:
Showing 1-20 of 36 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-019016Manuscriptdaina-019016lvNoYesNo
daina-019138Manuscriptdaina-019138lvYesYesNo
daina-019139Manuscriptdaina-019139lvYesYesNo
daina-019204Manuscriptdaina-019204lvNoYesNo
daina-019282Manuscriptdaina-019282lvNoYesNo
daina-019417Manuscriptdaina-019417lvNoYesNo
daina-020013Manuscriptdaina-020013lvNoYesNo
daina-020030Manuscriptdaina-020030lvNoYesNo
daina-020031Manuscriptdaina-020031lvNoYesNo
daina-020112Manuscriptdaina-020112lvNoYesNo
daina-020113Manuscriptdaina-020113lvNoYesNo
daina-020114Manuscriptdaina-020114lvNoYesNo
daina-021180Manuscriptdaina-021180lvNoYesNo
daina-022048Manuscriptdaina-022048lvNoYesNo
daina-022051Manuscriptdaina-022051lvNoYesNo
daina-022334Manuscriptdaina-022334lvNoYesNo
daina-022780Manuscriptdaina-022780lvNoYesNo
daina-022781Manuscriptdaina-022781lvNoYesNo
daina-022782Manuscriptdaina-022782lvNoYesNo
daina-022828Manuscriptdaina-022828lvNoYesNo
Showing 1-20 of 36 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.