J. Ņidres dainu vākums Vecsērenē

Number
2551
Title
J. Ņidres dainu vākums Vecsērenē
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 432 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
28-01.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
83-3Lustigam man dzīvot1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
83-3Lustigam man dzīvot1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
186-0Vaj bij man Dieviņš devis1.1.10. Daudzina (kāzās) brāļa līgavu līgsmas dabas un dziesmu dēļ.
197-3Aizsamirsu skaistas dziesmas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
197-3Aizmirsàs skaistas dziesmas1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
234-0Luste, luste man jaunam!1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
264-0Kuplis auga ozoliņš1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
341-0Kur meitiņas (tàs meitas) pulkiem (pulkâ) dzied1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
382-3Ak tu skuķe (skuķi), tautu meita1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
432-0Trīcèt trīc ta maliņa1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
432-0Trīcèt trīc ta maliņa1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
473-1Vaj no elles tas iznāca1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
473-1Eimu ceļu dziedadama1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
515-5Kas ta tāda dziedataja1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
529-1Aiz kalniņa meitas dzied1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
529-1Kalniņâ meitas dzied1.2.9. Kur meitas dzied, tur puiša dvēsele. No dziedātājām izvēlas līgaviņu.
556-5Maza, maza meitenite1.2.10. Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
564-6Dziedataju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
564-6Ziņģetaju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
Showing 1-20 of 432 items.
View:
Showing 1-20 of 506 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-001095Manuscriptdaina-001095lvNoYesNo
daina-001096Manuscriptdaina-001096lvNoYesNo
daina-001097Manuscriptdaina-001097lvNoYesNo
daina-002088Manuscriptdaina-002088lvNoYesNo
daina-002089Manuscriptdaina-002089lvNoYesNo
daina-002275Manuscriptdaina-002275lvNoYesNo
daina-002277Manuscriptdaina-002277lvNoYesNo
daina-002741Manuscriptdaina-002741lvNoYesNo
daina-003085Manuscriptdaina-003085lvNoYesNo
daina-004245Manuscriptdaina-004245lvNoYesNo
daina-004246Manuscriptdaina-004246lvNoYesNo
daina-004247Manuscriptdaina-004247lvNoYesNo
daina-004563Manuscriptdaina-004563lvNoYesNo
daina-005443Manuscriptdaina-005443lvNoYesNo
daina-005444Manuscriptdaina-005444lvNoYesNo
daina-005445Manuscriptdaina-005445lvNoYesNo
daina-005447Manuscriptdaina-005447lvNoYesNo
daina-006009Manuscriptdaina-006009lvNoYesNo
daina-006021Manuscriptdaina-006021lvNoYesNo
daina-006022Manuscriptdaina-006022lvNoYesNo
Showing 1-20 of 506 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.