Oto Plača dainu vākums Meirānos

Number
2579
Title
Oto Plača dainu vākums Meirānos
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 174 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
194-1Es bij' liela dziedataja1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
227-1Gana dziedu, gana raudu1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
382-14Vaj no elles tu iznāci1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
386-5Pulkiem dzied meža meitas1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-6Skani skaņi, bērzu birze1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
431-3Trīcèt trīc ta maliņa1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
588-2Dzied', māsiņa, ar tautàm1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
661-1Dziedat pašas, dzirnaviņas1.3.2.2. malējas,
1037-1Skaisti dzied Leiš' irbites1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
1873-3Šūpo, māte, auklè, māte2.1.1.5.16.2. Mātes pienākums - krietna audzināšana.
2258-3Kaķitei bērns nomira2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2266-0Nevienam tà nerīb2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
2426-2Dziedi, dziedi tu, putnini2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2486-0Kas gulbiti baltu taisa2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2541-1Padziedat, strazda bērni2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2640-0Cīrulitis alu dara2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
2716-1Vēzi, vēzi, sukà galvu2.1.2.2.6. Par zivīm: ķīsi, līdaku; par vēzi.
2723-2Es klausosi, es klausosi2.1.2.2.7. Par sīkiem kustoņiem, mušām un kukaiņiem: bambali, blusu un circeni, dunduri, kukaini, lapsenēm, odu, zirnekli, siseni, tārpu, tauriņu.
2757-2Ziedi, ziedi, ābelite2.1.2.2.8. Par kokiem: ābeli, alksni, apsi, bērzu un bērzu birzi, ievu (ar ābeli un lazdu), lazdu, liepu, ozolu, ozolu ar liepu, osi, priedi un egli, vītolu un dažādiem kokiem kopā.
2829-3Odziņâs i nogāju2.1.2.2.9. Par stādiem un augļiem: zirņi un pupas; ogas, rieksti, āboli; sēnes; āboliņš, kaņepes.
Showing 1-20 of 174 items.
View:
Showing 1-20 of 174 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-002669Manuscriptdaina-002669lvNoYesNo
daina-004646Manuscriptdaina-004646lvNoYesNo
daina-004746Manuscriptdaina-004746lvNoYesNo
daina-005352Manuscriptdaina-005352lvNoYesNo
daina-005439Manuscriptdaina-005439lvNoYesNo
daina-007664Manuscriptdaina-007664lvNoYesNo
daina-011683Manuscriptdaina-011683lvNoYesNo
daina-011684Manuscriptdaina-011684lvNoYesNo
daina-016934Manuscriptdaina-016934lvNoYesNo
daina-020944Manuscriptdaina-020944lvNoYesNo
daina-021046Manuscriptdaina-021046lvNoYesNo
daina-022342Manuscriptdaina-022342lvNoYesNo
daina-022855Manuscriptdaina-022855lvNoYesNo
daina-023256Manuscriptdaina-023256lvNoYesNo
daina-025111Manuscriptdaina-025111lvNoYesNo
daina-025171Manuscriptdaina-025171lvNoYesNo
daina-026486Manuscriptdaina-026486lvNoYesNo
daina-026506Manuscriptdaina-026506lvNoYesNo
daina-027682Manuscriptdaina-027682lvNoYesNo
daina-027683Manuscriptdaina-027683lvNoYesNo
Showing 1-20 of 174 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.